o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 




A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis




hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých




Informácia a argumentácia k rozhodnutiu odoprieť vstup prezidenta L. Sólyoma na územie SR

01.09.2009 / Vladimír Maňka


Informácia a argumentácia k rozhodnutiu k odoprieť vstup prezidenta L. Sólyoma na územie SR dňa 21.8.2009

- ministerstvo zahraničných vecí odovzdalo 21.8.2009 o 16. hodine predstaviteľovi veľvyslanectva Maďarskej republiky v Slovenskej republike diplomatickú nótu, v ktorom veľvyslanectvu oznamuje , že slovenské orgány podľa príslušných právnych predpisov Európskej únie a Slovenskej republiky odopierajú vstup prezidenta Maďarskej republiky, pána SÓLYOMA na územie Slovenskej republiky dňa 21. augusta 2009,

- dňa 21. augusta 2009, sa prezident Maďarskej republiky rozhodol súkromne navštíviť Komárno pri príležitosti odhalenia sochy svätého Štefana. Prezident Maďarskej republiky mal rovnako záujem v rámci tejto súkromnej návštevy predniesť príhovor. Návšteva sa mala uskutočniť v dobe bezprecedentnej kampane, ktorá bola voči Slovensku spustená v súvislosti s prijatím jazykového zákona,

- na toto podujatie nebol pozvaný žiadny predstaviteľ Slovenskej republiky a návšteva maďarského prezidenta sa mala konať v deň, kedy pred 41 rokmi vstúpili na územie vtedajšieho Československa aj maďarské vojská, aby zastavili obrodný proces. Maďarský prezident ani neprejavil záujem stretnúť sa na suverénnom slovenskom území s hlavou nášho štátu, Slovenskej republiky, prezidentom Slovenskej republiky, Ivanom GAŠPAROVIČOM, a ani so žiadnym iným predstaviteľom SR,

- traja najvyšší ústavní činitelia Slovenskej republiky - prezident, predseda parlamentu a predseda vlády vo svojom stanovisku z 19.augusta 2009 jednoznačne odsúdili okolnosti, za ktorých sa maďarský prezident rozhodol zdôrazňovať maďarskú štátnosť na suverénnom území Slovenskej republiky. Jeho súkromnú cestu s pripravovaným verejným prejavom považovali za provokáciu a vyhlásili, že za daných okolností je 21. augusta 2009 prezident Maďarskej republiky na území Slovenska nevítanou osobou,

- prezident Maďarskej republiky bude kedykoľvek inokedy a pri rešpektovaní suverenity Slovenskej republiky a štandardných medzinárodných zvyklostí privítaný na Slovensku so všetkými poctami,

- prezident Maďarskej republiky ignoroval aj osobný apel prezidenta Ivana GAŠPAROVIČA, ktorý prezentoval 21.8.2009 v dopoludňajších hodinách na stretnutí s vyslancom Maďarskej republiky, aby za daných okolností neprišiel na plánovanú, takzvanú súkromnú návštevu Slovenskej republiky,

- napriek všetkým upozorneniam a žiadostiam prezident Maďarskej republiky naďalej trval na svojej návšteve. Ignoroval tak výzvu prezidenta Slovenskej republiky, posolstvo troch najvyšších ústavných činiteľov, ako aj ostatné štandardné diplomatické kroky,

- z toho môže byť iba jeden záver. Jeho cieľom bolo vyprovokovať konflikt. Naším cieľom bolo konflikt nedopustiť,

- príslušné slovenské orgány prijali všetky opatrenia k minimalizácii všetkých rizík možného konfliktu v Komárne,

- predseda vlády vyzval všetkých občanov Slovenskej republiky, aby aj v prípade, že prezident Maďarskej republiky nebude rešpektovať odopretie vstupu na územie Slovenskej republiky, aby zachovali pri tejto hrubej provokácií prezidenta Maďarskej republiky kľud a svojim správaním nedali žiadne dôvody na ďalšie pokračovanie kampane proti Slovenskej republike,

- slovenská strana nehodlala mocensky vynucovať plnenie uvedenej nóty,

- na strane druhej, nerešpektovanie tejto diplomatickej komunikácie prostredníctvom nóty by znamenalo ďalšiu zámernú eskaláciu bilaterálnych slovensko-maďarských vzťahov. bol by to bezprecedentný prípad, hrubá arogancia, ignorovanie medzinárodného práva, vnútroštátnych predpisov Slovenskej republiky, ale predovšetkým hlboká neúcta k Slovenskej republike a pohŕdanie naším štátom,

- rozhodnutie odoprieť vstup prezidentovi L. Sólyomovi bolo ťažkým rozhodnutím, rodilo sa zložito, ale vzhľadom na okolnosti sprevádzajúce túto návštevu to bolo najmenšie zo všetkých ziel. Všetky ostatné možnosti skrývali v sebe také riziká, ktoré sme si nemohli vziať na zodpovednosť. Slovenská strana vychádzala z toho, že za daných okolností neexistovala žiadna iná alternatíva, ktorá by viac minimalizovala riziká,

- od začiatku sme hovorili, že pán prezident SÓLYOM je v Komárne vítaný ako prezident susednej krajiny. Je len potrebné aby sa pri príprave jeho cesty rešpektovali základné zvyklosti a diplomatické pravidlá, ktoré v danom prípade boli porušené, boli porušené vedome,

- smerom k Budapešti neustále opakujeme - prestaňme žalovať, prestaňme hľadať nejakého tretieho sudcu. Sme členské krajiny Európskej únie, sadnime si spolu, prestaňme si klásť podmienky, prestaňme sa vyhýbať stretnutiam na najvyššej úrovni a riešme veci, ktoré máme na stole, lebo to je to čo naši občania od nás potrebujú. A presne to je aj to nám indikujú aj naši partneri v Európskej únii,

- slovenská strana chce, aby čo najskôr došlo ku stretnutiu na najvyššej úrovni, aby sa stretli premiéri, aby sa prestali klásť podmienky, aby sme riešili, všetky otázky vzájomnej spolupráce,

- po hraničnom incidente s maďarským prezidentom nie sme v pozícii, že by sme sa museli brániť. Keby maďarská strana neignorovala všetky signály, ktoré prichádzali najskôr po diplomatických kanáloch, potom cez verejné vyhlásenia, tak by k tejto situácii nemuselo dôjsť. Je to naozaj nešťastný moment v našich vzťahoch, ale tváriť sa, že za ne môže slovenská strana, je arogancia. Žiaľ, ani dnes na maďarskej strane nezaznamenávame žiadnu sebareflexiu. Slovenská strana je v kontakte s partnermi v EÚ,

- zastrašovanie úniou je buď absolútnym nepochopením toho, čo EÚ je, alebo zavádzaním, klamaním samého seba. Maďarsko by si malo uvedomiť, že čoskoro prevezme predsedníctvo v EÚ a únia čaká od nás oboch, ale predovšetkým od Maďarska, ktoré jej bude predsedať, zrelé a zodpovedné správanie, ktorého prvou podmienkou je, že takéto záležitosti sa diskutujú a riešia medzi krajinami, ktorých sa to týka. Maďarskú stranu upozorňujeme, že jej prístup poškodzuje meno a kredibilitu obidvoch štátov, v rámci EÚ.

- celá situácia by nemusela vôbec vzniknúť, ak by bol záujem uskutočniť návštevu prezidenta Sólyoma v súlade s medzinárodnými štandardami a praxou - ak by prebiehala normálna komunikácia. Ak by to bola spoločná oslava histórie, mohol to byť výrazne pozitívny moment. Avšak pri tomto aranžmáne mala maďarská strana k dispozícii viac než dosť signálov nielen zo Slovenska, ale aj z iných krajín, ktoré naznačovali, že návšteva tak, ako bola plánovaná, má obrovský potenciál uškodiť vzájomným vzťahom. Zostáva otázka, prečo všetky tieto signály boli ignorované a prečo sme museli siahnuť až k takému krajnému riešeniu, akým je nóta.

- veľvyslanec v Budapešti Peter Weiss sa stretne s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Balázsom a bude tlmočiť naše stanoviská, resp. požiada maďarskú stranu o vysvetlenie otázok spojených s prípravou a realizáciou tejto neštandartnej návštevy,

- zámer realizovať návštevu vychádzal z prezidentskej kancelárie od prezidenta SÓLYOMA, ktorý veľmi dobre vedel, že podobné návštevy, ktoré uskutočnil v marci tohto roku v Srbsku aj v Rumunsku, vyvolali problémy vo vzájomných vzťahoch s týmito dvoma krajinami. Vzhľadom na súčasnú atmosféru sme očakávali, že bude reagovať o to citlivejšie k organizovaniu podobnej návštevy na Slovensku,

- minister zahraničných vecí informoval aj diplomatický zbor v Bratislave dňa 21.8.2009 s cieľom upozorniť na riziká návštevy a jej nevyužitia na zlepšenie vzájomných vzťahov.

- Slovenská republika si nebude klásť podmienky. Naši predstavitelia všetci sú pripravení sa stretnúť kdekoľvek, kedykoľvek s maďarskými partnermi a o čomkoľvek rokovať. My naozaj si nemyslíme, že stanovovanie nejakých podmienok alebo búchanie do stola je to, čo naši občania od nás potrebujú a očakávajú,

- Šéf slovenskej diplomacie vyhlásil, že od návštevy maďarského prezidenta Komárna piatok 21.augusta odhovárali nielen naši ústavní činitelia, ale aj viacerí predstavitelia iných európskych krajín. "Takže by nemali klamať nielen sami seba a svoju vlastnú verejnosť, ani sa vyhrážať," odkázal Lajčák do Budapešti. Aj preto slovenský minister hovorí, že sa pred európskymi štruktúrami nemáme čoho obávať, hoci Slovensko súčasná situácia rozhodne neteší. "Nemali sme na výber, bolo to najmenej zlé zo všetkých možných rozhodnutí. Boli sme do neho dotlačení veľmi necitlivým a netaktným postupom prezidenta Sólyoma," tvrdí Lajčák,

- MZV SR je presvedčené, že komunikácia medzi susedmi bude naďalej pokračovať. Plánované je stretnutie ministrov zahraničných vecí SR a MR už nasledujúci týždeň v Blede. Cieľom je pripraviť pôdu aj na prípadné stretnutie oboch premiérov. Slovenský predseda vlády pritom nebol na oficiálnej návšteve Budapešti už približne osem rokov.


Prehľad diplomatických krokov učinených pred vydaním nóty:

K vydaniu tejto nóty došlo až po vyčerpaní všetkých dostupných diplomatických prostriedkov, ktorých cieľom bolo presvedčiť maďarského prezidenta o tom, že jeho súkromná návšteva Komárna v súčasnej atmosfére slovensko – maďarských vzťahov nie je vhodná a môže viesť k prehĺbeniu napätia medzi oboma krajinami.

- traja najvyšší ústavní činitelia SR vydali dňa 19.augusta 2009 poobede spoločné vyhlásenie, v ktorom s poľutovaním konštatujú, že návšteva L. Sólyoma v Komárne je nevhodná a L.Sólyom nie je v daný deň a za daných okolností vítaným hosťom v SR
- minister zahraničných vecí SR M. Lajčák prijal dňa 20.08. 2009 vo večerných hodinách veľvyslanca MR v SR A. Heizera a tiež kontaktoval aj svojho partnera ministra zahraničných vecí MR P. Balázsa. Obidvoch dôrazne požiadal, aby tlmočili stanovisko, ktorým slovenská strana opätovne apeluje na p. prezidenta L. Sólyoma, aby zvážil svoju účasť na podujatí a necestoval do Komárna. Návšteva skrývala v sebe značný potenciál uškodiť vzájomným vzťahom a niesla v sebe riziko narušenia verejného poriadku extrémistami z oboch strán.
- dňa 20.08.2009 o rizikách návštevy spoločne telefonicky hovorili predsedovia vlád oboch krajín R. Fico a G. Bajnai,
- ráno 21.8.2009 sa uskutočnilo z iniciatívy slovenskej strany prijatie veľvyslanca MR A. Heizera prezidentom SR I. Gašparovičom za účasti ministra zahraničných vecí SR. Prezident SR opakovane požiadal maďarského veľvyslanca, aby sa naďalej snažil presvedčiť prezidenta MR o nevhodnosti jeho cesty do SR. Potvrdil, že sa nedajú vylúčiť isté provokácie počas návštevy, čo negatívne ovplyvní naše bilaterálne vzťahy.
- maďarská strana bola kontaktovaná aj viacerými predstaviteľmi ČK EÚ, ktorí neodporúčali za danej situácie návštevu realizovať.



  Dnes je 22.08.2019

  Narodeniny/výročie  
  22.08.  Emanuel Filo
  22.08.  Juraj Bartoš
  22.08.  Ida Rapaičová
  22.08.  Zuzana Šedivá
  22.08.  Ľubor Kresák
  23.08.  Ján Sládek
  23.08.  Dušan Samo Jurkovič
  23.08.  Ladislav Gerhartd
  24.08.  Ján Baláž
  24.08.  Milo Urban
  24.08.  Emília Juhásová
  24.08.  Vladimír Kašuba
  24.08.  Stanislav Háber

  Dnes má meniny
  Tichomír

  Zajtra má meniny
  Filip



    za august 2019


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS