o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Rudolf Dupkala / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Rudolf Dupkala

prof. PhDr. Rudolf Dupkala CSc.
dekan Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

* 27.08.1956
životopis

Rudolf Dupkala je slovenský filozof, špecialista na dejiny slovenskej filozofie a vedecký ateizmus.
V súčasnosti je dekanom Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.
Stredoškolské štúdium absolvoval Rudolf Dupkala na Gymnáziu Horný Val v Žiline. Na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove študoval filozofiu a vedecký ateizmus.
Realizoval študijné pobyty na Lomonosovovej univerzite v Moskve (1984) a L` Université d´été v Paríži (1993), Masarykovej univerzite v Brne (1998) a Uniwersytete Rzeszowskim v Rzeszowe (2005).
V minulosti pôsobil na katedre Marxisticko-leninskej filozofie a vedeckého ateizmu Filozofickej fakulty UPJŠ.
Pedagogicky a výskumne sa orientuje na problematiku dejín slovenskej a slovanskej filozofie v ich európskom ideovom kontexte. Publikuje v odborných filozofických, teologických a literárnohistorických časopisoch doma i v zahraničí. (Filozofia, Theologos, Ateizmus, Slavica Slovaca, Tvorba-T, Slovenské pohľady, Romboid, Slavie, Lelkilpasztor, Colloquia Communia, Dialogue and Universalism, Parerga, Doctrina atď.).

tvorba

Učebné texty:
1992 Česká a slovenská filozofia (Metodické centrum, Prešov)
1993 Filozofia dejín ((Metodické centrum, Prešov)
1994 Kultúra a náboženstvá najstarších civilizácií (Metodické centrum, Prešov)
1995 Slovenská mytológia (Metodické centrum, Prešov)

Vedecké monografie:
1985 Cyrilometodovská tradícia v plánoch klerikalizmu (Bratislava; spoluautor M. Sidor)
1989 Klerikalizmus a mariánsky kult (Bratislava)
1996 Štúrovci a Hegel (Prešov)
1998 Úvod do filozofie dejín (Bardejov)
1999 Prešovská škola /Filozofia na ev. kolégiu v Prešove/ (Prešov)
2001 Reflexie európskej filozofie na Slovensku (Michalovce)
2003 O mesianizme. Filozofické reflexie (Prešov)
2004 The Prešov School. Philosophy at the Evangelical College in Prešov (Prešov)
2005 O mesjanizmie. Refleksje filozoficzne (Katowice)

Odborné štúdie (výber):

Náboženské východiská "disidentskej filozofie" (Ateizmus 3/1984, s. 299-30)

Poľsko v plánoch katolíckeho klerikalizmu (K otázke cirkevnopolitického vývoja v Poľsku), (Ateizmus, 4/1984, s. 378-406)

Fenomén duševnej krízy v Patočkovom spise "Přirozený svet jako filosofický problém" (In: Pojem krízy - genealógia, distribúcia, reflexia. Prešov 1997, s. 108-116)

Reflexie Európskej filozofie na "prešovskej škole" v 17. storočí (Filozofia 54/1999 č. 7, s. 428-441)

Reflexie humanity v Herderovej filozofii dejín (In: Gluchman, V.: Reflexie o humánnosti a etike, 1999)

Ako spoluautor sa podieľal na publikáciách:
Dejiny filozofie (1993, 1994, 1996, 1999)
Metamorfózy poklasickej filozofie (1994, 1999).

Je spolueditorom prvého zväzku Antológie z diel profesorov prešovského evanjelického kolégia (1999) a editorom zborníkov Prešovské ev. kolégium v kontextoch európskeho, historického a filozofického vývinu (1999), Fenomén mesianizmu I. a II. /Filozofické, teologické a literárno-historické reflexie/ (2000, 2001) a Fenomén slovanstva I. (2004 a 2005).

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Prešovská univerzita


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 22.09.2019

  Narodeniny/výročie  
  22.09.  Ľubomír Bulík
  22.09.  Jaroslav Suja
  22.09.  Michal Miloslav Hodža
  22.09.  Anton Habovštiak
  22.09.  Vladimír Weiss
  22.09.  Jozef Búda
  22.09.  Ján Valach
  23.09.  Zuzana Mauréry
  23.09.  Ľubomír Javorský
  23.09.  Milan Timko
  23.09.  Michal Demeš
  23.09.  Roman Kaliský
  23.09.  Magdaléna Štrompachová
  23.09.  Milan Laurenčík
  24.09.  Dušan Muňko
  24.09.  Oľga Danglová
  24.09.  Mária Mračnová
  24.09.  Viliam Gruska
  24.09.  Vladimír Bajan
  24.09.  Tomáš Surový
  24.09.  Chatam Sofer
  24.09.  Rudolf Viest

  Dnes má meniny
  Móric

  Zajtra má meniny
  Zdenka    za september 2019


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS