o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Jozef Kuril / funkcionári vedy a vzdelania

Jozef Kuril

gen. prof. JUDr. Jozef Kuril CSc.
rektor Akadémie Policajného zboru v Bratislave

* 21.07.1955 Topoľčany
vzdelanie

1978 Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
1980 rigorózna skúška, titul JUDr., Právnická fakulta, UK
1984 postgraduálne štúdium pedagogiky a psychológie
1987 vedecká hodnosť CSc., Právnická fakulta, UK
2000 vedecko-pedagogický titul doc.

životopis

Jozef Kuril je vysokoškolský pedagóg, ktorý sa stal rektorom Akadémie Policajného zboru v Bratislave 1. februára 2003. Do funkcie ho vymenoval minister vnútra Vladimír Palko.
V roku 1978 ukončil Jozef Kuril štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako učiteľ na katedre správneho a pracovného práva VŠ ZNB začal pracovať po absolvovaní jednoročnej vojenskej základnej služby. Pôsobil tu až do roku 1990.
V roku 1980 na katedre pracovného práva Právnickej fakulty UK úspešne vykonal štátnu rigoróznu skúšku a získal titul "JUDr." V roku 1984 ukončil dvojročné postgraduálne štúdium pedagogiky a psychológie. V roku 1987 na Právnickej fakulte UK obhájil kandidátsku dizertačnú prácu z problematiky pracovného práva a získal vedeckú hodnosť "CSc."
Profesná kariéra Jozefa Kurilu je úzko spätá s výchovno-vzdelávacou sústavou Ministerstva vnútra.
V rokoch 1990 - 1992 pracoval ako učiteľ na Inštitúte Ministerstva vnútra pre vzdelávanie. V roku 1992 nastúpil ako učiteľ na Akadémiu PZ. V tom istom roku bol zvolený za prvého predsedu Akademického senátu Akadémie PZ v Bratislave.
V apríli 1995 nastúpil do funkcie vrchného riaditeľa Sekcie personálnych a sociálnych činností, od augusta 1996 vykonával funkciu zástupcu generálneho riaditeľa tejto sekcie. Od februára 1997 pôsobí na Akadémii PZ na katedre súkromnoprávnych disciplín ako učiteľ predmetu pracovné právo a právo štátnej služby. V roku 2000 sa habilitoval a získal vedecko-pedagogický titul "docent".
Ako externý vysokoškolský učiteľ pôsobí Jozef Kuril aktívne tiež na Právnickej fakulte UK v Bratislave a na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Úzko spolupracuje s Inštitútom verejnej správy MV SR, kde pôsobí ako lektor.

2. septembra 2008 bol povýšený prezidentom Ivanom Gašparovičom do hodnosti generála.
Po úspešnom inauguračnom konaní bol v roku 2008 vymenovaný prezidentom SR za profesora.

Jozef Kuril je ženatý, má dve deti.


tvorba

Ťažisko doterajších vedecko-výskumných aktivít doc. Kurilu spočíva predovšetkým v oblasti pracovného práva s orientáciou na právnu kvalifikáciu štátnozamestnaneckých vzťahov spojených s výkonom štátnej služby.

Je autorom vedeckých prác publikovaných v časopisoch a zborníkoch u nás i v zahraničí. K najvýznamnejším patrí monografia Základné teoretické otázky služobného pomeru príslušníkov PZ.

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Akadémia Policajného zboru - Bratislava


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 18.02.2020

  Narodeniny/výročie  
  18.02.  Peter Chudík
  18.02.  Mieroslav Hysko
  18.02.  Ján Múdry
  19.02.  Mária Machová
  19.02.  Valentín Beniak
  19.02.  Ján Filc
  19.02.  Jozef Schmidt
  19.02.  Anton Zentko
  19.02.  František Oto Hieronymi
  19.02.  Natália Blahová
  20.02.  István Zachariaš
  20.02.  Dušan Junek

  Dnes má meniny
  Jaromír

  Zajtra má meniny
  Vlasta    za február 2020


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS