o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Josef Hanuš / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Josef Hanuš

prof. PhDr. Josef Hanuš
bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

* 27.06.1862 Dolné Štěpanice
19.12.1941 Brno
vzdelanie

1927/1928 1930/31 senátor AS UK
1921/1922 dekan FIF UK
1923/1924 prorektor UK
1922/1923 rektor UK
od 1939 žil v Brne
1932 - 1935 suplujúci profesor na FIF UK
1932 penzionovaný
1927 - 1928, 1931 - 1935 riaditeľ proseminára pre československú literárnu históriu FIF UK
1922 - 1935 riaditeľ oddelenia pre dejiny českej literatúry FIF UK v Bratislave
1921 - 1932 riadny profesor dejín českej literatúry FIF UK v Bratislave
1910 - 1921 mimoriadny profesor FIF českej FKU (UK) v Prahe
1903 súkromný docent dejín novšej českej literatúry na FIF českej KFU v Prahe
1888 - 1921 profesor Československej obchodnej akadémie v Prahe
1886 redaktor Ottovho náučného slovníka
1892 PhDr.
1886 FIF českej Karlo-Ferdinandovej univerzity (teraz Univerzita Karlova) v Prahe
1882 Stredoškolské štúdium - gymnázium v Jičíne a v Hradci Králové

životopis

Josef Hanuš bol prvým dekanom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bol významným českým literárnym kritikom, ktorý spolupôsobil pri organizácii a budovaní bratislavskej filozofickej fakulty, zakladateľ seminára slovanskej filológie.

Vychoval prvú generáciu slovenských literárnych historikov. Predmetom jeho vedeckého záujmu boli v prvom rade kultúrne dejiny obdobia českého národného obrodenia, literárna história českej reformácie a pobielehorskej protireformácie, moderná slovanská filológia, kultúrne dejiny českého osvietenstva a otázky česko-slovenských literárnych vzťahov. Popri svojom vednom odbore sa venoval aj filozofickému rozboru stredovekej literárnej mysticky. Poukázal na úzke literárne súvislosti medzi českou literatúrou a ostatnou európskou literatúrou v stredoveku. Ako odborník na obdobie českého národného obrodenia sa zapojil do polemík o pravosť Kráľovédvorského a Zelenohorského rukopisu, pričom k ich pravosti zaujal kritické stanovisko.

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách:

Predseda Duchovednej triedy Učenej spoločnosti Šafárikove
Kuratóriaj pre postavenie univerzitného internátu a akademickej menzy.

Člen České akadémie vied a umení, člen-korešpondent Kráľovskej českej spoločnosti náuk, Skúšobnej komisie pre učiteľstvo na stredných školách pri FIF UK, Extenzie UK, stavebnej komisie UK, stály spolupracovník Ottovho náučného slovníka.

tvorba

1930 Od Dobrovského k Jungmanově škole básnické
1926 O pobělohorské protireformaci
1925 Ze slovenských knihoven
1924 Dobrovský a Slovensko
1922, 1923 Národní Museum a české obrození I.-II.
1920 Poslední boj o Rukopisy (K sedmdesátinám Masarykovým)
1915 František Faustin Procházka, český buditel a literární historik
1914 František Martin Pelcl, český historik a buditel
1912 Rukopis Královédvorský pred mezinárodním soudem paleografů skvele obstál
1911 Rukopisové Zelenohorský a Královédvorský
1910 Mikuláš Adaukt Voigt, český buditel a historik
1909 Počátky kritického dějepisectví v Čechách
1906 Padesátiletá diskusse o Rukopisy
1903 Počátky novočeské romantiky
1896 Život a spisy Václava Bolemíra Nebeského
1895 Pavel Josef Šafarík v živote a spisech
1889 Božena Němcová v životě a spisech
1885 Zjevení svaté Brigitty v literatuře české

články linky

 Staršie články o osobnosti >>
  Josef Hanuš - Univerzita Komenského
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Univerzita Komenského - Bratislava


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 22.09.2019

  Narodeniny/výročie  
  22.09.  Ľubomír Bulík
  22.09.  Jaroslav Suja
  22.09.  Michal Miloslav Hodža
  22.09.  Anton Habovštiak
  22.09.  Vladimír Weiss
  22.09.  Jozef Búda
  22.09.  Ján Valach
  23.09.  Zuzana Mauréry
  23.09.  Ľubomír Javorský
  23.09.  Milan Timko
  23.09.  Michal Demeš
  23.09.  Roman Kaliský
  23.09.  Magdaléna Štrompachová
  23.09.  Milan Laurenčík
  24.09.  Dušan Muňko
  24.09.  Oľga Danglová
  24.09.  Mária Mračnová
  24.09.  Viliam Gruska
  24.09.  Vladimír Bajan
  24.09.  Tomáš Surový
  24.09.  Chatam Sofer
  24.09.  Rudolf Viest

  Dnes má meniny
  Móric

  Zajtra má meniny
  Zdenka    za september 2019


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS