o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Ján Kvasnička / prírodné vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Ján Kvasnička

prof. PhDr. Ján Kvasnička DrSc.
bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

* 05.11.1927 Krompachy
vzdelanie

1966 FIF UK v Bratislave (PhDr.)
1948-1951 PDF SU v Bratislave
1946 Učiteľský ústav v Spišskej Novej Vsi

Študijné pobyty:
1983 Jerevan
1980, 1983 Cavtat (SFRJ)
1972 Lipsko
1968, 1973, 1976 Moskva
1966, 1972, 1979 Beograd
1965, 1967, 1973, 1976 Halle
1963 Berlín

životopis

Prehľad zamestnaní:

1990 odchod do dôchodku
1984 člen korešpondent SAV
1979 DrSc.
1957 CSc.
1962/63, 1966/67-1968/69 prodekan PRIF UK (1.9.1966–31.8.1969)
1955/56, 1959/60 prodekan FPV VŠP
1972/73-1975/76 prorektor a zástupca rektora UK
1976/77-1984/85 rektor UK (od 1.9.1976 do 31.8.1985)
1979-1990 vedúci Katedry teórie vedeckého komunizmu FIF UK
1975-1979 riadny profesor vedeckého komunizmu ÚML UK
1974-1976 cyklická príprava MŠ SSR pre vedúcich pracovníkov vysokých škôl
1970-1975 mimoriadny profesor vedeckého komunizmu ÚML UK
1970-1973 mimoriadny profesor, vedúci Oddelenia vedeckého komunizmu ÚML UK
1969-1970 vedúci Katedry politológie a sociológie PRIF UK
1967-1969 vedúci Katedry politických vied PRIF UK
1964-1967 vedúci Katedry marxizmu-leninizmu PRIF UK
1962-1964 docent Katedry ZML pri FIF UK
1959-1962 odborný asistent Katedry základov marxizmu-leninizmu I. UK (FIF UK)
1953-1959 odborný asistent marxizmu-leninizmu Fakulty prírodných vied VŠP v Bratislave
1951-1953 odborný asistent Katedry marxizmu-leninizmu SU
1950-1951 asistent Prírodovedného ústavu a Ústavu diaľkového štúdia PDF SU v Bratislave
1947-1948 riaditeľ Národnej školy v Kaľave
1946-1947 učiteľ Národnej školy v Slovinkách

Vysokoškolský pedagóg, historik a politológ. Vo svojej pedagogickej, vedeckovýskumnej a publicistickej činnosti sa zameriaval najmä na dejiny európskych politických teórií a politických hnutí v 20. storočí, ako aj na sociológiu vysokoškolských študentov. Zúčastnil sa na Svetovom sociologickom kongrese vo Varne (1970), a XI th International Political Sciences Association World Congress v Rio de Janeiro (1979). Počas jeho funkčného obdobia boli uzavreté zmluvy s Universidad Complutense v Madride, Aristotelovou Univerzitou v Solúni, Univerzitou Klimenta Ochridského v Sofii, Univerzitou Cyrila a Metoda vo Velikom Trnove

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách

Predseda Komisie pre štátne záverečné skúšky z odboru vedecký komunizmus na FIF UK, predseda Komisie pre vedecké hodnosti DrSc. z odboru vedecký komunizmus, predseda Komisie pre obhajobu CSc. z odboru vedecký komunizmus ÚML UK, predseda Komisie pre obhajobu CSc. z vedeckého komunizmu na FIF UK, člen Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, člen Slovenskej sociologickej spoločnosti, člen Spoločnosti pre politické vedy SAV, člen Hlavného výboru Československej spoločnosti pre politické vedy ČSAV v Prahe, člen Komisie pre obhajobu DrSc. z odboru sociológia pri SAV, člen Vedeckého kolégia SAV pre filozofiu, pedagogiku, psychológiu a vedy o štáte a práve SAV, člen Vedeckého kolégia filozofie a sociológie SAV, člen Vedeckého kolégia pre vedy o spoločnosti SAV, člen rady kľúčovej úlohy VIII ŠPZV v Prahe, člen Vedeckej rady PRIF UK, FIF UK, člen Vedeckej rady Vojenskej politickej akadémie K. Gottwalda v Bratislave, člen predsedníctva Hlavnej redakcie Pedagogickej encyklopédie Slovenska, člen redakčnej rady časopisu SAV Sociológia, člen Zborníka ÚML UK

Vyznamenania

Rad práce
Za zásluhy o výstavbu
Medaila J. A. Komenského
Zlatá medaila Univerzity Komenského
Veľká strieborná medaila UK
Zlatá medaila LF UK v Martine
Zlatá medaila FIF UK, PRIF UK, FAF UK
Zlatá medaila Univerzity M. Luthera v Halle-Wittenbergu
Strieborná medaila Univerzity M. Luthera v Halle-Wittenbergu
Zlatá čestná plaketa Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách SAV
Zlatá medaila Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Bronzová medaila univerzity v Perugii
Bronzová medaila Univerzity F. Palackého v Olomouci
Medaila ELTE v Budapešti
Pamätná medaila 225 rokov Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova
Pamätná medaila Vysoké školy zemědělské v Brne
Pamätná medaila VŠP v Nitre
Pamätná medaila VŠVU v Bratislave
Pamätná medaila VŠMU v Bratislave
Pamätná medaila Vysoké školy báňské v Ostrave
Pamätná medaila VŠE v Bratislave
Pamätná medaila 700 rokov mesta krompachy
Medailón z primátorskej reťaze v Bratislave
Medaila za zásluhy o FIFUK

tvorba

Monografie:

1987 K filozoficko-metodologickým otázkam spoločenských vied
1985 Falzifikácia výsledkov druhej svetovej vojny
1984 Falšovatelia historickej pravdy
1980 Participation, Self-management, Socialism
1979 New Sources of Conflict and Contradictions in Political Systems
1978 The present Day Period of the Development of the Czechoslovak Society and the Tasks of the University
1977 K otázke študentských bestsellerov
1976 Prehlbujeme spojenie s praxou
1974 Západonemecký historik o SNP
1974 Vedecko-technický rozvoj a úlohy vysokých škôl na Slovensku
1974 SNP – začiatok československej národnej a demokratickej revolúcie
1971 O niektorých otázkach a výsledkoch výskumu svetonázorových postojov študentov Prírodovedeckej fakulty UK
1970 O niektorých faktoroch, determinujúcich u maturantov voľbu štúdia prírodných vied
1969 Kríza autority vo výchove
1969 Niektoré aspekty formovania politicko-morálneho profilu poslucháčov Prírodovedeckej fakulty UK
1967 O začiatkoch nekomunistického protifašistického odboja na Slovensku, marec – september 1939
1965 Slávne výročie Slovenského národného povstania
1965 Nemecko-poľské vzťahy v rokoch 1933-1938
1962 Československé légie v Rusku
1961 O nekomunistickom protifašistickom odboji (2000) Štúdie: K 40. Výročiu krompašskej vzbury

1997 Krompachy vo svetle archívnych dokumentov 1918-1927
1983 Cesta zrady
1979 Univerzita Komenského v Bratislave a súčasnosti (spoluautor)
1963 Československé légie v Rusku 1917-1920

články linky

 Staršie články o osobnosti >>
  Ján Kvasnička - Univerzita Komenského
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: UK - Bratislava


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 18.02.2020

  Narodeniny/výročie  
  18.02.  Peter Chudík
  18.02.  Mieroslav Hysko
  18.02.  Ján Múdry
  19.02.  Mária Machová
  19.02.  Valentín Beniak
  19.02.  Ján Filc
  19.02.  Jozef Schmidt
  19.02.  Anton Zentko
  19.02.  František Oto Hieronymi
  19.02.  Natália Blahová
  20.02.  István Zachariaš
  20.02.  Dušan Junek

  Dnes má meniny
  Jaromír

  Zajtra má meniny
  Vlasta    za február 2020


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS