o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Jindřich A. Valšík / medicína

prof. MUDr. et RNDr. Jindřich A. Valšík DrSc.
antropológ

* 25.08.1903 Praha
10.02.1977 Bratislava
vzdelanie

1930 promovaný na doktora prírodných vied v odbore antropológia
1927 promovaný na doktora všeobecného lekárstva na Karlovej Univerzite v Prahe
od 1920 študuje ako mimoriadny študent na Prírodovedeckej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe (po 4 semestroch zložil doplňujúcu maturitu na reálnom gymnáziu a prestúpil na Lekársku fakultu Karlovej Univerzity v Prahe)
1920 zmaturoval na reálnom gymnáziu v Prahe

životopis

od r. 1970 riaditeľ Ústavu experimentálnej biológie
1965 získal titul doktora biologických vied (DrSc.) za prácu riešiacu problematiku pohlavného dospievania mládeže
1963 inicioval vznik Antropologického oddelenia v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave
1957-1970 vedúci Katedry antropológie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave
1957-1959 dekan Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
1957 menovaný profesorom antropológie
1957 zakladá Katedru antropológie a genetiky na Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
1955-1957 prodekan Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
od 1953 vyučuje antropológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rámci Katedry zoológie
1948 odchádza do Brna ako vedúci lekár školskej zdravotníckej služby
1947 Spolu s profesorom Vojtěchom Sukom založili Antropologickú spoločnosť v Brne

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach:

Antropologická spoločnosť (Brno)
Slovenská antropologická spoločnosť pri SAV (Bratislava)
Československá lékařská společnosť J. Ev. Purkyně (Praha)
Slovenská biologická spoločnosť (Bratislava)
Polskie towarzystwo antropologiczne (Wroclaw)
Royal Anthropological Institute  (Londýn)
Société de Biometrie Humaine a Société d’Anthropologie (Paríž)
Anthropologische Gesellschaft (Viedeň)
Association Internationale des Anthropobiologistes (Brusel)
Asociation of Current Anthropology (Chicago)
International Association on Dermatoglyphics (Toronto)
Člen UNESCO pre otázky rás

tvorba

Vedeckovýskumná činnosť a výber z publikácií:

1972 Die Geschlechtsreife der Mädchen von Kaschau (Košice). Acta FRNUC, Anthropologia, XX, 149-157, (spolu s R. Štukovským a A. Pavúkom).
1972 The seasonal Rhythm of Menarche and Climate. International Journal of Biometeorology, Supplement, 120-121.
1972 Die Menarche der Mädchen in Prešov. Acta FRNUC, Anthropologia, XXI, 137-141, (spolu s R. Štukovským).
1971 Die Behaarung und ihre Variabilität bei den Bewohnern von Moeciu men., Anthropologia XVI, 177-180. (spolu s Chang, NG, Chin).
1971 Alter der Eltern, Jahreszeit und Menarcheeintritt. Acta FRNUC, Anthropologia, XVII, 189-198. (spolu s R. Štukovským a N. Janků).
1971 Vývoj výšky, váhy a podkožného tuku núbijských dětí. Čs. pediatrie. 26, 3, 117-118.
1971 Neožidannoe rostovesovoje uskorenie rannego perioda sozrevania u devoček nubijek - Fediči. Voprosy antropologii, 39,122—125. (spolu s F. H. Hussein).
1971 Vývoj výšky, váhy, kostry a podkožného tuku núbijských dětí. In: Symposium o váze lidského organizmu, Národní muzeum, Praha, 113— 121.
1971 Die Behaarung und ihre Variablität bei den Bewohnern von Moeciu de Sus. Annuaire Roumain ďAnthropologie, 8, 53—84, (spolu s M. Drobnou a H. Schmidtom).
1971 Leistungsabfall in praemenstrueller Phase ist statistisch hochsignifikant. Medical Tribune, 3, 48, 35.
1970 Psichičeskije vlijania na pojavlenie menarche u nubijskich ženščin. Voprosy antropologii, 38, 118-122. (spolu s F. H. Hussein).
1970 über die Entwicklung der Genitalbehaarung, Acta FRNUC, Anthropologia, XV, 31-39.
1970 Some Observations on the Maturation of Girls in Brno. Acta FRNUC, Anthropologia, XV, 41-58. (spolu s M. Drobnou a A. Kráľovičovou).
1970 Die Eruption der Dauerzähne bei Nubiern. ärztliche Jugendkunde, 61, 3-4, 401-409. (spolu s F. H. Hussein).
1968 M- and I- types in the Eruption of First Permanent Teeth. The Anthropologist, Special Volume.
1968 Zaležnošč miedzi sezonem urodzin a sezonern menarche. Przeglad antropologiczny, 34, l, 123-129. (Spolu s R. Štukovským).
1967 Family Size and Menarche Age in Constanza, Roumania. Human Bioloogy, 39, 3, 277-283. (spolu s R. Štukovským a M. Bulaistirbu).
1967 Ein Akzelerationsphänomen - Wachstumsabschluss bei 16 jahrige Mädchen. ärztliche Jugendkunde, 58, 3-4, 129-132.
1967 Supramamma bilateralis ohne Areola und Papilla mammae. Acta FRNUC, Anthropologia, XII, 165-167, (spolu s J. Pavelčíkom).
1967 Seasonal Distribution of Menarche in Hong-Kong School Girls. Far East Medical Journal, 3, 7, 203-206. (Spolu s Changom a Cha-nom).
1966 Mois de naissance et puberto chez les filles. Biométrie humaine, l, 25-41. (spolu s R. Štukovským).
1966 Dreissig Jahre Menarcheforschung. Acta FRNUC, X, Anthropologia VIII, 325-342.
1965 Gestörte Regelblutungstermine unter Ausbildungstress bei Studentinnen. Medizin und Sport, 6, l, 5-8. (spolu s R. Štukovským a E. Kostkovou).
1965 Microtraumatisation psychique ayant pour conséquence une iregularité de la dáte de la menstruation suivante. Biotypologie, 26, 4, 207—212. (spolu s R. Štukovským a E. Kostkovou).
1965 La standartisation des méthodes dans l´étude de la puberté chez la femme. Biotypologie, 22, 3, 93-97.
1965 Die Menarche der Mädchen voň Constanta. Annuaire Roumain d´An­thropologie, 2, 61-80. (Spolu s M. Bulaistirbu a R. Štukovským).
1965 Die Anthropologie ostslowakischer Dorfmädchen. Mitteilungen, der Sektion Anthropologie der Biologischen Gesellschaft in der DDR, 16, 43-48. (spolu s Dorníkovou).
1965 Beobachtungen über die Menarche in der Provinz Oriente (Cuba). ärztliche Jugendkunde 56, 11/12, 401-405. (Spolu s V. Pospíšilovou-Zuzákovou).
1965 Saisonschwankungen der Menarchetermins südchinesischer Mädchen von Hong-Kong. ärztliche Jugendkunde, 56, 9/10, 340-343. (Spolu s K. S. F. Chang, M. Chan a M. Lee).
1965 The Seasonal Rhythm of Menarche: A Rewiew. Human Biology, 37, 2, 75-90.
1965 Vlijanie socialnych uslovij na sezonyj rytm polovovo sozrevania devoček. Voprosy antropologii, 19, 67-79. (spolu s R. Štukovským).
1965 Die Menarche bei Weissen, Negerinnen und Mulattinnen in Habana (Cuba). Zeitschrift für ärztliche Fortbildung, 59, 2, 508-516. (spo­lu s V. Pospíšilovou-Zuzákovou a R. Štukovským).
1964 Influence of maturation rate upon the seasonal rhythm of menarche. Acta FRNUC., IX, fasc. 3-4, Anthropologia VIII, 147-151. (spolu s R. Štukovským).
1964 über eine seltene Stellungsanomalie eines zweiten Milchmolaren. Acta FRNUC., IX, fasc. 3-4, Anthropologia VIII, 109-114. (spolu s P. Andríkom).
1964 Zavisimosť meždu vremenem goda, menarche, obščestvennym položeniem i geografičeskoj sredoj. Voprosy antropologii, 17, 21 - 34. (spolu s N. Wolanskim a I. Kowalskou).
1964 Tempy prorezyvania postojannych zubov. Sovremennaja antropologia. Trudy moskovskogo obščestva ispytatelej prírody, XIV, 35 - 41.
1964 Einige Beobachtungen über die Eruption der Dauerzähne in der Nordslowakei. Deutsche Stomatologie, 14, 4, 263 - 274. (spolu s E. Fábryovou).
1964 Statistische Bemerkungen zur Frage der jahreszeitlichen Schwankungen des Menarchetermins. Zschr. ärztl. Fortbild., 58, 6, 347—352. (spolu s R. Štukovským).
1964 O skorej erupcii M3. Acta FRNUC., IX, fasc. 3-4, Anthropologia VIII, 103-108.
1964 Menarche, Berg- und Tiefland und Geschwisterzahl. Acta FRNUC., IX, fasc. 3-4, Anthropologia VIII, 153-174. (spolu s Ľ. Bernátovou).
1963 Nové pozorovanie o sezónnych zmenách na počiatku menarche. Acta FRNUC., VIII, Anthropologia VII, 369-381.
1963 Pora roku menarche w zaležnošti od wieku oraz šrodowiska spolecznego i geograficznego. Prace i materialy naukowe IMD, I, 81—108. (spolu s I. Kowalskou a N. Wolanskim).
1963 Quelques facteurs géographiques et sociaux ayant influence sur l´age de la puberté. Biotypologia XXIV, 3, 109-123, . (spolu s R. Štukovským a Ľ. Bernátovou).
1963 Ulothrix na Slovensku. Acta FRNUC - Anthropologia, 8/1-2: 7-14.
1962 über die jahreszeitliche Schwankungen im Menarchebeginn bei Landmädchen. Acta FRNUC - Anthropologia, 7/3 - 5: 119 - 125.
1960 über jahreszeitliche Schwankungen im Menarchebeginn in Bratislava. Acta FRNUC - Anthropologia, 4/9 - 10: 489 - 502.
1959 über die seltene Zehenformel. Acta FRNUC - Anthropologia. 3/5 - 8: 385 - 387. (spolu s M. Drobnou a M. F. Pospíšilom)
1959 über das Verheltnis der Eruptionstypen der ersten Dauerzahne zur Ossifikation der Handwurzelknochen. Acta FRNUC — Anthropologia, 3/5-8: 281-288. (spolu s: V. Ferákom.)
1959 Zur Frage der Korperlängen liegender und „stehender" Leichen. Acta FRNUC — Anthropologia, 3/5—8: 195—199.
1958 O vlivu roční doby na tělesný vývoj dětí na Horním Liptově. In: Sborník sjezdových materiálů I. sjezdu čs. antropologů Opava. Str. 290—294.
1956 Pořadí prořezávání trvalých zubů u předškolních dětí. Brat. lekárske listy, 36 - 1/4: 205 až 218.
1956 Použití anthropometrickýeh měření v prácí školního lékaře. Lek. obzor, 5/7 - 8: 394 - 397.
1955 Prostřední věk při menarche brněnských školních dorostenek r. 1953. Brat. lekárske listy, 35-11/10: 598-603.
1955 Vztah osifikace karpálních kostí k tělesné výšce, váze a dentici. Biológia, 10/3: 333—345. (spolu s: Sv. Doleželem a J. Burýškou.)
1955 Vývoj dítěte a základy somatologie. In: Školní zdravotní služba, str. 39—65.
1954 Tělesný vývoj brněnského dorostu. 1. O tělesné vyspělosti 141etého a 15letého dorostu. Lékařské listy, 9/13: 305-307.
1953 Tabulky výšky a váhy dětí od 3 do 18 let. In: Příručka pro lékaře dětských poraden atd., příloha čís. 23 a 24. (V spolupráci s členmi antropologickej komisie pri mi­nisterstve zdravotníctva)
1953 K otázce pohlavního dospívání brněnských dorostenek. Zpravodaj Anthropologické společnosti 6/12: 29 - 31. (Leták Anthropologické společnosti za měsíc prosinec 1953.)
1952 Uspíšení erupce trvalých zubů jako projev zlepšení životní úrovně našich školáků. Před­běžné sdělení. Pediatrické listy, 7/6: 343—345.
1934 Ve které roční době objevuje se první menstruace. Čas. lék. čes., 73/36: 1000 - 1001. (spolu s: Z. Klustem, J. Grümmovou, M. Bulíčkovou a E. Olejníčkovou.)
1934 O některých zjevech provázejících thelorismus papillae mammae. Čas. lék. čes., 73/23: 625-627.
1934 Kdy se objevují sekundární znaky pohlavní u pražské školní mládeže? Zprávy V. sjezdu (I. slovanského) pro výzkum dítěte v Brně, Separát 5 str.
1934 O některých zjevech provázejících thelorismus papillae mammae. Pamietnik IV. Zjazdu Lekarzy Slowianskich w Poznaniu 11. - 15. IX. 1933. Separát 2 strany. Sexual maturation in Central Europe. Compte rendu de la lĚre Session du Congrés Inter­national dos Sciences Anthropologiques et Ethnologiques, Londres, str. 93 - 94.
1933 Biológia človeka so zreteľom na problémy zdravého vývoja mladej generácie, najmä v období dospievania. V tomto smere má celý rad zaujímavých objavov týkajúcich sa faktorov ovplyvňujúcich nástup pohlavnej dospelosti u dievčat, ďalej erupcie trvalých zubov a faktorov, ktoré tento proces ovplyvňujú.
Sekundární znaky pohlavní u pražské mládeže. Praktický lékař, 13/24: 661 - 663.

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 17.01.2020

  Narodeniny/výročie  
  17.01.  Ladislav Čavojský
  17.01.  Daniel Gabriel Lichard
  17.01.  Ingrid Timková
  17.01.  Jozef Zsapka
  18.01.  Jozef Liščák
  18.01.  Dionýz Ilkovič
  18.01.  Peter Mihók
  18.01.  Juraj Lehotský
  18.01.  Želmíra Gašparíková
  18.01.  Ján Bukovský
  18.01.  Ivan Alexander Getting
  19.01.  Elena Kaliská
  19.01.  Andrej Godány
  19.01.  Juraj Lexman
  19.01.  Marián Šuráb
  19.01.  Vladimír Reisel
  19.01.  Andrej Ferko
  19.01.  Michal Ďuga

  Dnes má meniny
  Nataša

  Zajtra má meniny
  Bohdana    za január 2020


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS