o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Jozef Ignác Bajza / spisovatelia

Jozef Ignác Bajza
obrodenecký spisovateľ, autor satír a epigramov, katolícky kňaz

* 05.03.1755 Predmier, okres Bytča
01.12.1836 Bratislava
vzdelanie

1777 - katolícka teológia vo Viedni, chovanec Pázmanea

životopis

Bezprostredne pred A. Bernolákom sa pokúsil kodifikovať spisovnú slovenčinu, ale neúspešne. Viedol aj spor s A. Bernolákom a J. Fándlym o prvenstvo v uvádzaní slovenčiny do literatúry. Za svoju literárnu činnosť mal konflikty s cirkevnou a svetskou mocou. Napriek tomu sa usiloval o ustavičný vzostup slovenského národného povedomia a národného hnutia. Chcel sa predstaviť najskôr ako básnik, ale na zásah bratislavského cenzora sa mu to nepodarilo, a tak vstúpil do literatúry ako autor prvého diela románu René mláďenca príhodi a skúsenosťi. Svojím úsilím o časomerný verš patrí k priekopníkom klasicistických tendencií vo vývine našej poézie a podnetne zasiahol do vývinu slovenskej poézie na prelome 18. a 19. storočia. Patril k stúpencom osvieteneckých snáh cisára Jozefa II. Ako 80-ročný finančne podporil činnosť Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej.

Zaujímavou je tiež skutočnosť, že doteraz sa nenašla verná podobizeň Jozefa Ignáca Bajzu, okrem reliéfu na jeho krypte v Dóme sv. Martina v Bratislave. Na základe známych čŕt Bajzovej osobnosti vytvoril jeho podobizeň sochár Pospíšil.


Pôsobenie

1780 vysviacka za kňaza, kaplán v Ostrihome
1783 farár v Dolnom Dubovom
1805 - 1815 farár v Prietrži
1815 - 1828 farár v Zbehoch
1828 kanonik kapituly v Bratislave

tvorba

Literárne diela

1782
rukopis knihy Rozličních veršuv, obsahujúci 300 epigramov venovaných najmä konvenčným úvahám o šťastí, láske, cnosti a priateľstve. Tretinu tvoria preklady epigramov anglického satirika J. Owena. Publikovanie znemožnila cenzúra.

1784
René mláďenca príhodi a skúsenosťi. Dobrodružno-sentimentálny román je koncipovaný ako cestopis (Malá Ázia, severoafrické pobrežie). Okrem iného ospieval krásu ľúbostného vzťahu medzi dvoma mladými ľuďmi. Sujetovým princípom je cestovanie titulného hrdinu spolu s jeho učiteľom van Stiphoutom z miesta na miesto. Román napísal v slovenčine, ktorú si sám vytvoril a ktorej sa po celý život pridŕžal. Toto dielo je významné tým, že sa hrdí "titulom" - prvý román napísaný v slovenčine.

1785
Mal vyjsť druhý diel románu René mláďenca príhodi a skúsenosťi, ale na zásah cirkevnej cenzúry bola jeho tlač zastavená. Rukopis sa stratil, známe sú z neho len dva nedotlačené exempláre.

1789
Anti-Fándly. V anonymnom pamflete vystúpil proti Fándlyho Dúvernej zmlúve, napísanej v bernolákovskom spisovnom jazyku, a napadol osobu autora, jeho jazyk i pravopis.

1794
Slovenské dvojnásobné epigramata jednako-konco-hlasné a zvukovo-mírné. V dvojzväzkovej zbierke dokazoval, že slovenčina je vhodná aj na básnickú tvorbu.

1795
Veselé účinki, a rečení, které k stráveňu trúchľivích hoďín zebral a vídal. Kniha obsahuje pôvodné i preložené humoristické a satirické poviedky a autor ňou ukončil svoju svetskú spisbu.

1789 – 96
Kresťánské katolícké náboženstvo, vlastné kázne v piatich zväzkoch

1813 a 1820
Prikladi ze svatého Písma

1978
Veselé príbehy a výroky – prepis diela Veselé účinki, a rečení, které k stráveňu trúchľivích hoďín zebral a vídal podľa J. Minárika. Obsahuje 500 preložených i pôvodných humorných a satirických poviedok, aké vo veľkom množstve kolovali v rukopisných zborníčkoch.

články linky
  Ignác Bajza sa usiloval o vzostup národného povedomia

 Staršie články o osobnosti >>
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Encyklopédia slovenských spisovateľov, Obzor – Bratislava, 1984; Encyklopédia Slovenska, I. zväzok, SAV, 1977; Slovensko, Kultúra – 1. časť, Obzor – Bratislava, 1979; spracovala Viola Tóthová


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 19.10.2018

  Narodeniny/výročie  
  19.10.  Zdeno Cíger
  19.10.  Ján Mikolaj
  19.10.  Mária Bátorová
  19.10.  Beata Kosová
  19.10.  Daniel Petrovič
  19.10.  Ľudo Ondrejov
  19.10.  Vincent Šikula
  19.10.  Mikuláš Huba
  19.10.  Rafael Rafaj
  19.10.  Danka Barteková
  20.10.  Augustín Bačinský
  20.10.  Hana Hegerová
  20.10.  Ján Volný
  20.10.  Stanislav Počaji
  20.10.  Milan Sága
  20.10.  Viliam Turský
  20.10.  Vendelín Macho
  21.10.  Miroslav Žbirka
  21.10.  Miko Hladký
  21.10.  Soňa Müllerová
  21.10.  Štefan Leška
  21.10.  Juraj Fándly
  21.10.  Jozef Trepáč

  Dnes má meniny
  Kristián

  Zajtra má meniny
  Vendelín    za október 2018


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS