o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Michal Besterci / prírodné vedy

Michal Besterci

Prof. Ing. Michal Besterci DrSc. Dr.h.c.
vedúci vedecký pracovník

* 27.03.1937 Sečovce
vzdelanie

1997 inaugurácia za profesora na STU v Bratislave
1992 habilitácia za docenta na MTF STU Trnava
1987 obhájenie doktorskej dizertačnej práce (DrSc.)
1971 obhájenie kandidátskej dizertačnej práce (CSc.)
1956 - 1961 Vysoká škola technická v Košiciach, Strojnícka fakulta
1952 - 1956 Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach
1943 - 1952 Základná škola v Sečovciach

životopis

Od roku 1961 pôsobí v Ústave materiálového výskumu SAV v Košiciach.

Vedeckoorganizačná činnosť:
1980 - 2000 vedecký tajomník ÚMV
od r. 1996 člen Komisie pre PhD v odbore „Fyzikálna metalurgia“
od r. 1999 predseda Komisie pre DrSc. v odbore „Fyzikálna metalurgia“
do r. 1999 člen Akreditačnej subkomisie SAV
od r. 2003 člen Komisie pre DrSc. „Materiálové vědy a inženýrství“, ČR
člen 3 komisií pre DrSc. (Strojárska technológia, Materiálové inžinierstvo, Hutníctvo)
od r. 2008 člen PS Akreditačnej komisie MŠ

Študijné pobyty:
1975 ZSSR, IPM Kijev, 30 dní
1972, 1975, 1980, 1990 Rakúsko, TU Wien, 60 dní
1989 Švédsko TU Lulea, 30 dní
1992 Taliansko TU Neapol, TU Roma, 30 dní
1995, 1998, 2000, 2004, 2006 Estónsko, TU Tallinn, 50 dní
2005 Grécko - 30 dní

Vedenie projektov:

 • zástupca koordinátora HÚ ŠPZV III-1 „Kovové materiály“ (1980 -1989)
 • GAV a VEGA od r. 1992 nepretržite
 • od r. 2006 projekt APVV (zástupca)

  Člen projektov:
  1976 - 1989 Razrabotka teoretičeskich osnov prigotovlenija poroškovich materialov, RVHP
  1976 - 1989 Procesi masoperenosa pri spekanii poroškovich materialov, RVHP
  1992 - 1996 Hochtemperaturverhalten von Dispersionverfestigten Werkstoffen TU Wien
  1994 - 1998 Dispersionverfestigten Pt Werkstoffen, TU Wien
  2003 - 2005 Kvantitativní odhad strukturních parametrů heterogenních soustav, MÚ AV ČR

  Vedecká výchova a doktorandské štúdium:
  Ing. Juraj Ďurišin, CSc. - pomocný školiteľ
  Ing. Milan Garafa, CSc. - pomocný školiteľ
  Ing. Oxana Velgosová, PhD. - školiteľ
  Ing. Silvia Kračunovská, PhD. - pomocný školiteľ
  Ing. Priidu Petsalu, Estónsko - cosupervisor
  Ing. Beáta Ballóková, PhD. - školiteľ
  Ing. Ivan Kohútek, PhD. - pomocný školiteľ


  Udelené patenty:
  ČSSR - 3 z oblasti rotačného spekania práškových kovov

  Pozvané plenárne prednášky:
  1976 Composite Materials - Wroclav, Poľsko
  1992 Dispersion Werkstoffe, H. Tatras, SR
  1994 Dispersnoupročnenije materiali, Čeboksary, RFR
  1996 Workshop „Dispersionverfestigte Werkstoffe, TU Dresden, Nemecko
  1997 Workshop „Dispersion-verfestigte Werkstoffe", IFAM, Dresden
  1997 Advanced Light Alloys and Composites - Zakopane, Poľsko
  2000 IX. Int. Baltic Conference Materials - Tallin, Estonia
  2002 X. Int. Baltic Conference - Kaunas, Litvia
  2002 II. Medzinárodná konf. Aluminium - Děčín, ČR
  2003 Int. Conference on Proc. of Advanced Materials - Madrid, Španielsko
  2006 Baltrip 2006, Intern. Conf. of Materials - Tallin, Estonia

  Prednášky v zahraničí:
  ZSSR, Bulharsko, Rumunsko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Švédsko, Taliansko, Estónsko, Litva, Francúzsko, Kanada, Španielsko, Portugalsko, USA, Brazília, Čína, J. Kórea, Švajčiarsko, Japonsko, India, Gruzínsko, Ukrojina, Bielorusko, Turecko, Australia, Egypt

  Aplikácie výsledkov:
  podiel na vývoji materiálu Al-Al4C3 pre fi Krebsőge -Erbslőh (Nemecko) a Pt-Y2O3 pre Schott Glaswerke Mainz (Nemecko)

  Najdôležitejšie výsledky:
 • Rozpracovanie štatistických metód odhadu globálnych vlastností a priestorovej distribúcie fáz v heterogénnych štruktúrach.
 • Tvorba stochastických modelov disperznej štruktúry na základe hodnotenia častíc a zŕn matrice (w-s diagramy).
 • Návrh modelov deformácie „in situ“ v kompozitných sústavách.
 • Analýza priamych a nepriamych príspevkov na medzu sklzu kompozitov.
 • Hodnotenie štruktúrnej podstaty nanomateriálov.
 • Zákonitosť creepu v disperzne spevnených sústavach pri rôznych spôsoboch deformácie
 • Analýza superplastických kompozitov
 • Podstata pevnostných a plastických vlastnosti nanomateriálov

  Volené členstvo vo vedeckých organizáciách:
  1990 - 1992 člen vedeckého kolégia ČSAV
  1992 - 2000 predseda vedeckého kolégia SAV
  1990 - 1996 člen komisie GAV a GAT
  1999 - 2000 podpredseda VEGA č. 5
  2002 - 2006 predseda K VEGA
  2002 - 2006 člen P VEGA
  2008 člen Učenej spoločnosti SAV

  Členstvo v redakčných radách:
  člen RR a hosťujúci editor Inter. Journal of Materials and Product Technology - Anglicko (od r. 2000 doteraz)
  člen RR High Temperature Materials and Processes – Izrael (od r. 2000 doteraz) člen RR Pokroky práškové metalurgie, ČR (1970 - 2000)
  člen RR Kovové materiály, SR (od r. 1990 doteraz)
  člen RR Powder Metallurgy Progress, SR (od r. 2001 doteraz)
  člen RR Acta Mechanica Slovaca, SR (od r. 2002 doteraz)

  Ocenenia:
  1993 strieborná čestná plaketa Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách 1995 zlatá čestná plaketa Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách
  2002 zlatá plaketa TU Košice
  2003 čestná plaketa Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách
  2005 Platinova plaketa SF TU Košice
  2007 cena Tallinskej technickej univerzity, Tallin, Estónsko
  2008 Dr. h. c., čestný titul, Tallin, Estonsko
  2012 Zlatá medaila SAV

 • tvorba

  MONOGRAFIE:

 • Hermel V., Kieback B., Schatt W., Skorochod V.V., Paničkina V. B, Šlesár M., Dudrová E., Parilák Ľ., Besterci M.: Procesy masoperenosa pri spekanii, ZSSR, 1987
 • Dudrová E., Parilák Ľ., Šlesár M., Pelikán K., Podrezov J.N., Firstov S.A., Besterci M., Ivanova I., Demedik A. N.: Struktura i pročnosť poroškovich materijalov, ZSSR, 1993
 • Saxl I., Pelikán K., Rataj J., Besterci M.: Quantification and Modelling of Heterogeneous Systems, Anglicko, 1995
 • Besterci M.: Dispersion Strengthened Aluminium Prepared by Mechanical Alloying, Anglicko, 1999

  2000 – 2011 vydal 5 špeciálnych čísiel – monografií, do ktorých kapitolami prispeli autori z Japonska, USA, Nemecka, Južnej Kórei, Estónska, Rakúska, Fínska a ďalších krajín. Je autorom 3 patentov.

  KAPITOLY V MONOGRAFIÁCH:

 • Synthetic Materials for Electronics. Ed. Jakovlev B., Šimanski. In.: Šlesár M., Besterci M., Dudrová E.: The Growth of Interparticle Necks in the Sintering of Cu Powder, USA, 1981
 • IJ Materials and Product Technology, Ed. M. Rosso. In.: Besterci M., Dispersion Strengthened Al prepared by Mechanical Alloying, Anglicko, 2000
 • IJ Materials and Product Technology, Ed. M. Besterci. In.: Besterci M., Kováč L.: Microstructure and Mechanical Properties of Cu-Al2O3 Composites, Anglicko,2002

  ČASOPISECKÉ PRÁCE:

  620 pôvodných ved. prác, 120 CC publikacií, prvý autor 265, 77 prác samostatne

  CITÁCIE:

  SCI - 155 citácií, ďalšie citácie - 230,
  najcitovanejšia práca: Šlesár M., Besterci M., Jangg G., Miškovičová M., Pelikán K.: Einfluss der Temperatur auf Festigkeit und Plastizität von Al-Al4C3 Werkstoffen.
  Zeitschrift für Metallkunde 79, 1988, 56 - 28 citácií
 • články linky
    Michal Besterci so Zlatou medailou SAV

   Staršie články o osobnosti >>
         
  doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

  Zdroj: JUDr. Lucián Besterci, PhD.


  Verzia pre tlač
         

    Dnes je 17.02.2020

    Narodeniny/výročie  
    17.02.  Jozef Murgaš
    17.02.  František Skyčák ml.
    17.02.  Stanislav Košč
    18.02.  Peter Chudík
    18.02.  Mieroslav Hysko
    18.02.  Ján Múdry
    19.02.  Mária Machová
    19.02.  Valentín Beniak
    19.02.  Ján Filc
    19.02.  Jozef Schmidt
    19.02.  Anton Zentko
    19.02.  František Oto Hieronymi
    19.02.  Natália Blahová

    Dnes má meniny
    Miloslava

    Zajtra má meniny
    Jaromír      za február 2020


     pozrite si poradie TOP 51
     rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


    2303

    osobností
    v databáze portálu


  KTO je KTO?
  a
  KTO bol KTO?
  na Slovensku


   

  (c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS