o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Matej Kozub / hudba

Matej Kozub

Mag. Art. Matej Kozub
hudobník, klarinet

vzdelanie

1989 -1994 Štúdium na Štátnom Konzervatóriu v Bratislave – klarinet, absolventský recitál a sólo koncert s orchestrom
1993 Maturitná skúška na Štátnom Konzervatóriu v Bratislave, s vyznamenaním
1994 – 1997Štúdium klarinetu na VŠMU v Bratislave
1994 – 2000 Študent na Univerzite hudby a dramatických umení vo Viedni - klarinet a od r. 2000 aj hudobná pedagogika
1997 Prvá diplomová skúška s vyznamenaním na Univerzite hudby a dramatických umení vo Viedni
2001 - 6. 7. 2001 Magister artium- Mag.Art. s vyznamenaním, na Univerzite hudby a dramatických umení vo Viedni
2001 – 2002 Štúdium na Sibeliovej Akadémii v Helsinkách u Ilkka Teerijoki, Fínsko, Štipendium Socrates-Erasmus
2002 – 2003 Štúdium pedagogiky na Univerzite hudby a dramatických umení vo Viedni, Rakúsko
2005 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, doktorandské štúdium

životopis

Matej Kozub absolvoval v rokoch 1989 - 1994 Konzervatórium v Bratislave. Štúdium klarinetu ukončil s titulom "Najlepší absolvent roka". V rokoch 1994-1996 navštevoval VŠMU v Bratislave, neskôr Vysokú školu hudobnú vo Viedni (1994 – 2001), kde odbor klarinet študoval a ukončil s vyznamenaním u profesora Alfreda Prinza a profesora Ernsta Ottensamera. Nasledovala ročná študijná stáž na Sibeliovej Akadémií v Helsinkách v odbore hudobná pedagogika.
Matej Kozub je absolventom majstrovských interpretačných kurzov v Českej republike - JAMU Brno a Hudobných kurzov v Telči, Rakúsku - Mozarteum Salzburg a Akadémie Prag-Wien-Budapest Semmering (ďalej PWB), Fínsku - Sibeius Academy pod vedením špičkových sólistov a pedagógov ako napr. Milan Etlík, Alfred Prinz, Howard Klug, Michael Lethiec, Charles Neidich, Francois Benda a ďalší.
Už počas štúdia sa úspešne zúčastňoval domácich a medzinárodných súťaží. K jeho úspechom patrí okrem iných aj 2. cena na Súťaži študentov slovenských konzervatórií, Cena Rakúskeho zväzu interpretov za vynikajúcu interpretáciu Rakúskej súčasnej hudby - PWB, 3. cena na medzinárodnej súťaži "Giacomo Mensi" v meste Breno - Taliansko, Semifinále súťaže "Talent roku 1998" - Praha, 1. cena v sólo a 1. cena v komornej kategórií s titulom "Absolútny víťaz" Súťaže študentov a mladých profesionálov 2000 - Londýn, 1. cena za vynikajúcu interpretáciu klasicistickej komornej hudby PWB - Rakúsko, 3. a 2. cena za vynikajúcu interpretáciu diel Gottfrieda von Einem, PWB - Rakúsko, 2. cena na Medzinárodnej súťaži súčasnej hudby Kryštofa Pendereckého v Krakove. Získal tiež viacero prospechových a umeleckých štipendií.
V umeleckej činnosti Matej Kozub spolupracoval ako sólista so skladateľskými skupinami: Mühely - Budapešť, Forum für neue Musik Wien, Gegenklang - Wien, Rakúska spoločnosť pre súčasnú hudbu, Konvergence - Praha, Zväz Poľských skladateľov - Krakov, s komornými zoskupeniami a orchestrami: Arco Quartet - Japonsko, Porin Quartet, Slovinsko, Societa Rigata - Slovensko, Albrechtovo kvarteto - Slovensko, Pierrot Lunaire Ensemble Wien, Donauphilharmonie Wien, Filharmonie Bohuslava Martinu Zlín. Koncertoval sólovo a v komorných zoskupeniach resp. s orchestrami na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, Ukrajine, Taliansku, Rusku, Čile, Číne, Srbsku, Estónsku, Fínsku, Veľkej Británií, Švajčiarsku a Nemecku.
Popri umeleckej činnosti sa Matej Kozub venuje aj organizácií hudobných podujatí s medzinárodnou účasťou (doteraz 24 krajín) ako napr. projekt "Hudba bez hraníc v srdci Európy" zameraný na mladých skladateľov a interpretov, kde počas 6 ročníkov 1999 - 2005 odznelo niekoľko desiatok premiér súčasných diel a uskutočnili sa každoročne medzinárodné semináre a pracovné sústredenia na Slovensku, v Rakúsku, v Maďarsku, v Českej republike a v Poľsku. Tieto podujatia boli podporené z programov PHARE, Socrates - Grundtvig 1, z Medzinárodného višegrádskeho fondu, Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom zahraničných vecí SR, Rakúskym kultúrnym centrom v Bratislave, Maďarským kultúrnym inštitút v Bratislave, Bulharským kultúrnym inštitútom v Bratislave, Slovenskými Inštitútami vo Viedni, Budapešti, Prahe, Spolkom Slovákov v Poľsku a mnohými ďalšími.
Matej Kozub pravidelne vystupuje na koncertoch ako sólista a člen vynikajúcich medzinárodných komorných orchestrov. Často naživo nahráva pre rôzne rozhlasové stanice v zahraničí.

Súťaže a ocenenia:

1998 Účasť v semifinále súťaže „Talent roku 1998“ v Českej republike, Diplom za vynikajúcu účasť v súťaži
1996 Účasť na Medzinárodnej hudobnej súťaži Pražská jar

2003 1. cena a 2. cena za vynikajúcu interpretáciu diela Bohuslava Martinů na Medzinárodnej letnej akadémii, Praha-Viedeň-Budapešť (MLA P-V-B), Rakúsko
2003 2. cena za vynikajúcu interpretáciu diela Albana Berga (MLA P-V-B), Rakúsko
2002 cena za vynikajúcu interpretáciu diela Bohuslava Martinů a L. v. Beethovena na MLA P-V-B, Rakúsko
2000 3. a 2. cena za vynikajúcu interpretáciu diela Gottfrieda von Einem na MLA P-V-B, Rakúsko
2000 Diplom za vynimočnú interpretáciu, Jeunnesses Musicales, Bukurešť, Rumunsko
2000 1. cena v solo kategórii a 1. cena v komornej kategórii a titul Absolútny víťaz súťaže študentov hudby a mladých profesionálov, Londýn 2000, Anglicko
2000 2. cena na Medzinárodnej súťaži súčasnej hudby Krištofa Pendereckého v Krakove, Poľsko
1998 3. cena na Medzinárodnej klarinetovej súťaži „Giacomo Mensi“, Breno, Taliansko
1998 Cena za vynikajúcu interpretáciu súčasnej rakúskej hudby - Cena OESTIG, na MLA P-V-B, Rakúsko

Prospechové a umelecké štipendiá:

* 2000 Mimoriadne štipendium rektora Hudobnej univerzity vo Viedni
* 1996 -1997 Štipendium Rakúskeho spolkového miniosterstva pre vedu, vzdelávanie a kultúru
* 1995 Štipendium WANAS Viedenskej Filharmónie
* 1995 Mimoriadne štipendium rektora Hudobnej univerzity vo Viedni

Medzinárodné projekty – tvorba a realizácia:
* Sokrates, Gruntvig 1, Contemporary Serious Music as a Method and Way of Education and Guidance of Adults.
* Visegrad 4 (IVF) - medzinárodná spolupráca skladateľov a interprétov súčasnej vážnej hudby (2. krát)
* PHARE Programm (2. krát), Culture 2000


doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: www.ecpm.sk


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 20.02.2020

  Narodeniny/výročie  
  20.02.  István Zachariaš
  20.02.  Dušan Junek
  21.02.  Roman Hofbauer
  21.02.  Lucia Lužinská
  21.02.  Pavol Rybár
  21.02.  Július Juraj Thurzo
  22.02.  Marcel Štefko

  Dnes má meniny
  Lívia

  Zajtra má meniny
  Eleonóra    za február 2020


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS