o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Peter Olekšák / funkcionári vedy a vzdelania / cirkev

Peter Olekšák

Peter Olekšák
katolícky kňaz, prorektor pre vedu a rozvoj KU

životopis

V roku 1995 bol vysvätený za kňaza po ukončení štúdia na RK CMBF UK – Teologický inštitút - katolícka teológia (Mgr.). V roku 1997 úspešne ukončil štúdium pastorálnej teológie v Katolíckej univerzite Lublin, Poľsko (ThLic.), tam v roku 2000 získal aj doktorát z katolíckej teológie (PhD.). Habilitovaný bol z katolíckej teológie, Ružomberok 2005 (doc.). Pôsobil ako kaplán v Ružomberku (1995-98), redaktor rádia Lumen (1996-97), od roku 1998 je správcom farnosti vo Švošove pri Ružomberku. Bol kňazom pre Katecheticko-pedagogickú fakultu ŽU (1998-2000), hovorcom Katolíckej univerzity v Ružomberku (2000), členom Akademického senátu KU (2000-2001), predsedom Akademického senátu FF KU (2001), prodekanom pre vzdelávanie a rozvoj FF KU (2001-2007), zástupca vedúceho katedry žurnalistiky (2002-2008). Momentálne pracuje ako prorektor pre vedu a rozvoj - prvý prorektor KU (2008-).


V roku 2006 dostal medailu za zásluhy o vznik KU v Ružomberku. Medzi jeho najvýznamnejšie publikácie patrí Internet a globalizácia (spolu s prof. T. Zasepom, 2006), ale aj knihy Medzištátna zmluva medzi Svätou stolicou a SR v ohlasoch masmédií (2005) či Vzťah Cirkvi a štátu na Slovensku v rokoch 1992-2000 (2000). Peter Olekšák je podpredsedom Vedeckej rady KU (od roku 2008), bol členom Vedeckej rady FF KU (2001-2007), je členom Odborovej komisie Teórie a dejín žurnalistiky FF KU (od roku 2005) a spolugarantom študijného programu Teória a dejiny žurnalistiky (od 2005). Je rovnako členom redakčných rád viacerých významných publikácií a periodík.


Vedecké projekty:

-spoluriešiteľ (zástupca vedúceho) projektu VEGA 1/3692/06: Kvalitatívna a
kvantitatívna analýza spravodajských relácií slovenských mienkotvorných televízií (2006-
2008).
-spoluriešiteľ projektu MVTS Tal/SR/FFKU/08: Použiteľnosť mediálneho jazyka na prenášanie iných ako bulvárnych posolstiev (2008-2010).
-spoluriešiteľ projektu Jazyk ako platforma tolerancie a komunikácie medzi vedou a
náboženstvom, grant 4/2005 Fondu na podporu vedy a vydavateľskej činnosti (2005-
2006)
-spoluriešiteľ zahraničnej grantovej úlohy Science - Religion Dialóg and Critical Thinking
(Faculty of Philosophy, Catholic University in Ružomberok, Slovakia), podporený Metanexus
Inštitúte on Science and Religion, Philadeiphia, PA, U.S. (2004-2007).
-spoluriešiteľ zahraničnej grantovej úlohy Science - Religion Dialóg and Critical Thinking
Supplemental Grant Award (Faculty of Philosophy, Catholic University in Ružomberok,
Slovakia), podporený Metanexus Inštitúte on Science and Religion, Philadeiphia, PA, U.S.
(2005).
-spoluriešiteľ projektu ASO Vedeckovýskumné dimenzie žurnalistickej komunikácie (2005-2006).


Najvýznamnejšie publikácie:

Olekšák, P.: Vzťah Cirkvi a štátu na Slovenku v rokoch 1992-2000 ako ho prezentovali denníky Sme a Slovenská republika, Katolícka univerzita Ružomberok 2000. s. 137. ISBN 80-89039-01-4.
Olekšák, P.: Medzištátna zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou v
ohlasoch masmédií. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku Filozofická fakulta,
2005. 144 strán. ISBN 80-8084-031-8.
Zasepa, T., Olekšák, P.: Internet a globalizácia. Ružomberok : Katolícka univerzita v
Ružomberku Filozofická fakulta, 2006. 210 strán. ISBN 80-8084-092-X.
Olekšák, P.: Cirkev a médiá. FF KU 2008. 184 strán. ISBN 978-80-8084-290-1.
Olekšák, P., Zasepa, T.: Mediálna výchova. FF KU 2008. S. 196. ISBN 978-80-8084-291-8.
Olekšák, P., Zasepa, T.: Diplomacia pre žurnalistov. FF KU 2008. S. 71. ISBN 978-80-8084-257-4.
Olekšák, P., Marťák, M.: Ján Maga, katolícky kňaz a publicista. Ružomberok : Filozofická
fakulta v Ružomberku, n. f., 2008. S. 179. ISBN 978-80-8084-312-0.
Olekšák, P. Marekova, M.: Michal Marek, život a dielo. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2001. s. 120. ISBN 80-7142-092-1.


Členstvo vo významných orgánoch a organizáciách:

* Podpredseda Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberok (2008 -),
* Člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty KU Ružomberok (2001 - 2007),
* Člen Odborovej komisie Teória a dejiny žurnalistiky na FF KU (2005- )
* Spolugarant študijného programu Teória a dejiny žurnalistiky na FF KU (2005- )
* Člen redakčnej rady časopisu registrovaného v profesijnej databáze CEEOL Otázky žurnalistiky (2007 - )
* Člen redakčnej rady časopisu registrovaného v profesijnej databáze CEEOL Biuletyn edukacji medialnej (2004 - )
* Člen redakčnej rady edície Humanitné štúdia na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku (2004-).
* Člen redakčnej rady Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae In Ružomberok (2005 - ).

Dosiahnuté úspechy, OCENENIA:

* Medaila za zásluhy o vznik Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2006
* poverenie organizáciou svetovej vedeckej konferencie Rodina a médiá , FF KU v Ružomberku (5.-7. september 2008)
* Cena primátora Mesta Ružomberok za osobný prínos pri rozvoji Filozofickej fakulty KU, 2008

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: www.ku.sk


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 03.06.2020

  Narodeniny/výročie  
  3.06.  Soňa Valentová - Hasprová
  3.06.  Lucia Žitňanská,
  3.06.  Ján Knopp
  3.06.  Ivan Uhliarik
  3.06.  Štefan Veselovský
  4.06.  František Tondra
  4.06.  Janette Husárová
  4.06.  Ján Štencl
  5.06.  Miloslav Blahynka
  5.06.  Karol Križan
  5.06.  Dušan Podhorský

  Dnes má meniny
  Karolína

  Zajtra má meniny
  Lenka    za jún 2020


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS