o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 JURAJ OLEJNÍK / medicína

JURAJ OLEJNÍK

prof. MUDr. JURAJ OLEJNÍK PhD.
chirurg, vysokoškolský pedagóg, líder postgraduálnej výchovy v chirurgii na Slovensku

* 28.04.1951 Bratislava
vzdelanie

všeobecné lekárstvo, LF UK Bratislava (1975)
Špecializácie: chirurgia I. a II. stupeň; gastroenterologická chirurgia;

životopis

PRIEBEH PRAXE

1975-1979 VÚLB Bratislava ako odborný pracovník klinicko-experimentálneho oddelenia; 1979-1986 ILF Bratislava ako odborný asistent Katedry chirurgie ILF; 1987-2003 FNsP akad. L. Dérera ako ordinár JIS chirurgickej kliniky;

Súčasné zamestnanie a funkcia:

SZU a UNB, od 2003 prednosta Chirurgickej kliniky s centrom transplantácie pečene LF SZU a UNB v Bratislave;

Vedecká hodnosť: kandidát lekárskych vied vo vednom odbore chirurgia s osvedčením o vedecko-akademickej hodnosti „philosophiae doctor“ (PhD.);

Habilitácie:

2001 v odbore ošetrovateľstvo na FZSP Trnavskej Univerzity, 2003 v odbore chirurgia na LF Masarykovej Univerzity v Brne, ČR;

Inaugurácia:

2009 - 2010 v odbore chirurgia na UPJŠ v Košiciach;

Školiace pobyty v zahraničí:

1986-2005 krátkodobé pobyty na 9 renomovaných chirurgických klinikách (ZSSR, Rakúsko, SRN, Holandsko, Dánsko, Grécko, Španielsko);

ODBORNÁ CHARAKTERISTIKA

Prakticky kompletná škála chirurgických výkonov vrátane extenzívnych vo všeobecnej chirurgii, základné či neodkladné výkony hrudnej, kardiovaskulárnej, úrazovej chirurgie a hraničných operačných nechirurgických odborov. Počas profesionálnej dráhy sa zameriaval na chirurgiu portálnej hypertenzie, pečene, pankreasu, pažeráka a hrubého čreva. Prakticky aj publikačne sa venoval problematike chirurgickej intenzivistiky a jeho knižný „Perioperačný manuál chirurga“ sa stal vyhľadávanou publikáciou aj v zahraničí.

PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

od 1979 odborný asistent Katedry chirurgie ILF v Bratislave ;

od 2003 docent Katedry chirurgie FZŠŠ SZU;

od 2006 vedúci Katedry chirurgie LF SZU);

VEDECKÁ CHARAKTERISTIKA

1976-1989 - 3 obhájené ústavné výskumné úlohy v období;

1980-1989 - 2 obhájené rezortné výskumné úlohy MZ SR;

od 1989 - 3 obhájené prospektívne klinické štúdie a spoluriešiteľstvo 4 grantových výskumných úloh (MZ SR, CENDO, APVV);

Vedecká škola a uznanie vedeckou komunitou:

6 doktorandi vo vednom odbore chirurgia;

trojciferný počet absolventov špecializačnej skúšky z chirurgie;

desiatky oponentských posudkov doktorandských a habilitačných prác;

spravidla vedenie/garancia na absolvovaných medzinárodných/svetových kongresoch;

od 2003 spolupráca s CKTCH v Brne v rámci zavedenia rutinného programu transplantácií pečene na pracovisku;

člen redakčných rád HepatoGastroenterology, Lekársky Obzor, Medicínsky Monitor, Slovenská chirurgia, i-med;

recenzent odborných excerpovaných periodík BMC Surgery, Medical Science Monitor, International Journal of Surgery, Journal of the Pancreas, Neoplasma, Bratislavské lekárske listy, Lekársky Obzor, Slovenská chirurgia, i-med;

člen Výboru Slovenskej chirurgickej spoločnosti, Vedeckej rady SZU a LF SZU;

Znalecká a konzultačná činnosť:

súdny znalec v odbore chirurgia a traumatológia;

hlavný konzultant Všeobecnej zdravotnej poisťovne v chirurgii;

predseda komisie ÚDZS pre posudzovanie prípadov súvisiacich s poškodením zdravia;

OCENENIA

2008 Cena Slovenskej chirurgickej spoločnosti SLS „Za najlepšiu publikáciu v roku“;

2011 Jubilejná medaila SZU „55. výročie inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania zdravotníkov na Slovensku“;

2011 Strieborná medaila SLS „Za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť“;


tvorba

PUBLIKAČNÉ / PREDNÁŠKOVÉ AKTIVITY

Bibliografia obsahuje 145 prác, z toho 12 výskumných prác, 7 knižných monografií, vyše 80 vedeckých a odborných prác v medzinárodne excerpovaných periodikách. Citovanosť prác je vyše 130 záznamov, z toho v knižných monografiách 20, v karentovaných a excerpovaných periodikách viac ako 90 záznamov.

Prednášky na odborných podujatiach obsahujú 175 záznamov, z toho viac ako 100 na medzinárodných a svetových kongresoch, v 40 prípadoch formou „invited lecture“.

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 17.09.2019

  Narodeniny/výročie  
  17.09.  Adriana Sklenaříková
  17.09.  Juraj Stern
  17.09.  Juraj Lehotský
  17.09.  Ján Majko
  17.09.  Eva Pavlíková
  17.09.  František Hrušovský
  17.09.  Jozef Bednárik
  18.09.  Kamil Peteraj
  18.09.  Peter Šťastný
  18.09.  Dušan Čaplovič
  18.09.  Peter Budaj
  18.09.  Blahoslav Hečko
  19.09.  Vladimír Maňka
  19.09.  Michal Stríženec
  19.09.  Július Oszlányi
  19.09.  Daniel Krajcer
  19.09.  Emil Belluš
  19.09.  Milan Antal
  19.09.  Ivan Hopka

  Dnes má meniny
  Olympia

  Zajtra má meniny
  Eugénia    za september 2019


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS