Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ivan Nejeschleba / veľvyslanci

Ivan Nejeschleba
Generálny konzul - Česká republika (Brno)

zdroj

www.foreign.gov.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.