Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Jozef Dančo / vláda

Doc. Ing. Jozef Dančo CSc.
ekonóm, bývalý minister financií SR 1991-1992

vzdelanie

Štátna meštiacka škola vo Vrútkach

životopis

Jozef Dančo sa narodil v obci Koroljovo. Od roku 1937 navštevoval Štátnu meštiansku školu vo Vrútkach.
Pracoval ako odborný asistent Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave a od roku 1963 v Slovenskej plánovacej komisii. Od roku 1966 prednášal v Ústave pre hospodársky a sociálny rozvoj OSN v Damašku a bol poradcom Úradu prezidenta Sýrskej arabskej republiky. Od roku 1969 pôsobil v regionálnom úrade Sekretariátu OSN v Bejrúte.
Po skončení zahraničného pôsobenia pracoval vo Výskumnom ústave finančnej a úverovej sústavy, Výskumnom ústave ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva.
V roku 1991 ho predsedníctvo SNR menovalo členom vlády a ministrom financií. Túto funkciu zastával od 14. júna 1991 do 24. júna 1992.
Od roku 1995 je čestným občanom mesta Vrútky.

zdroj

Úrad vlády SR; www.vrutky.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.