Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Pavel Diko / prírodné vedy

Pavel Diko

Ing. Pavel Diko DrSc.
fyzikálny metalurg, Ústav experimentálnej fyziky SAV

* 10.10.1948 Šúrovce
vzdelanie

1973 Hutnícka fakulta TU Košice

Študijné pobyty:

2000 - 2003 Španielsko ICMAB Barcelona
2000 - 2003 Cambridge University
2000 - 2003 IFW Dresden
1999 Japonsko: ISTEC Tokyo
1999 Nemecko: IPHT Jena
1997 USA: Argonne National Laboratory
1997 Anglicko: Oxford University
1996 Anglicko: Oxford University
1996 Japonsko: ISTEC Tokyo
1993 - 1995 Nemecko: IPHT Jena
1992 - 1994 Rakúsko: TU Viedeň, Univ. Linz
1991 - 1992 Belgicko: ULB Bruxelles
1981 - 1987 FTINT Charkov
1979 Rusko: Baikov Institute of Metallurgy

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

od roku 1978 Ústav experimentálnej fyziky
1985 - 1992 Ústav experimentálnej fyziky (vedúci oddelenia)

Najdôležitejšie výsledky:

Príspevok k poznaniu:
procesov kryštalizácie a tvorby štruktúry masívnych vysokoteplotných supravodičov, deformácie a porušovania kovových skiel; mikroštruktúry a vlastností permanentných magnetov na báze Sm-Co

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Vedecké kolégium SAV pre elektroniku, materiálový výskum a technológie
European Society for Applied Superconductivity
Slovenská fyzikálna spoločnosť
Expert Európskej komisie pre posudzovanie vedeckých projektov

Ocenenia:

1999 Strieborná plaketa D. Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálnych a chemických vedách
1996 Cena International Superconductivity Technology Centre Tokyo za nové poznatky o mikroštruktúre vysokoteplotných supravodičov
1985 Cena SAV za súbor publikácií z oblasti Sm-Co zlúčenín
1980 Cena SAV za súbor publikácií z oblasti kovových skiel

e-mail: dikos@saske.sk pdiko@yahoo.com

tvorba

Monografie:

2004 Topical Review: Cracking in melt-grown RE-Ba-Cu-O single-grain bulk superconductors, Supercond. Sci. Technol
2003 Handbook of Superconducting Materials, Institute of Physics (spoluautor)
1999 Studies of High Temperature Superconductors, Nova Science Publishers (spoluautor)

Časopisecké publikácie/citácie/patenty: 115/401/4

Medzinárodné projekty: 10

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.