Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Vladimír Farkaš / prírodné vedy

Vladimír Farkaš

doc. Ing. Vladimír Farkaš DrSc.
biochemik a mikrobiológ, Chemický ústav SAV

* 25.12.1941 Bingula (Juhoslávia)
vzdelanie

1965 Fakulta technickej a jadrovej fyziky ČVUT, Praha

Študijné pobyty:
2001 - 2002 Japonsko
1970 - 1971 Kanada
1970 - 1971 USA
2005 Austrália

životopis

Najdôležitejšie výsledky:

Objav zymogénneho charakteru kvasinkovej chitín syntázy.
Objav rastilnného enzýmu xyloglukan-endotransglykozylázy.
Technológia výroby fungálnej celulázy.
Biotechnologický proces výroby disacharidu celobiózy.
Aktivitný test fungálnych transglykozyláz.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Československá spoločnosť mikrobiologická (predseda komisie pre kvasinky)
Slovenská biotechnologická spoločnosť
Slovenská chemická spoločnosť

Ocenenia:

2008 Patočkova medaila za rozvoj mikrobiológie
2001 Zlatá medaila SAV
1998 Technológ roka SR
1991 Strieborná čestná plaketa SAV D. Štúra za zásluhy v prírodných vedách

e-mail: chemvfar@savba.sk


tvorba

Časopisecké publikácie a patenty: 125

Citácie podľa databáz SCI, SCOPUS, WOS: vyše 2000

Vedecká výchova: 14

Medzinárodné projekty: 4

9 kapitol v učebniciach a monografiách

13 patentov a patentových prihlášok

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.