Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Otília Gašparíková / prírodné vedy

Otília Gašparíková

RNDr. Otília Gašparíková CSc.
rastlinná fyziologička, Botanický ústav SAV

* 12.05.1939 Tvrdošín
vzdelanie

1961 Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Študijné pobyty:

1984 Holandsko
1975 Holandsko

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

1977 - 1990 Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV (vedúca oddelenia fyziológie rastlín)
1979 - 1990 Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV (zástupkyňa riaditeľa)

Najdôležitejšie výsledky:

Regulácia rastu koreňa.
Metabolické aspekty rastu a diferenciácie buniek koreňa.
Príjem a asimilácia dusíka.
Rast metabolizu koreňa v podmienkach stresu.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

1987 - 1991 International Society of Root Research (viceprezident)
Federation of European Societies of Plant Physiology
Slovenská botanická spoločnosť

Ocenenia:

Pamätná medaila ČSAV k 200. výročiu narodenia J. E. Purkyně
Zlatá čestná plaketa SAV za rozvoj v biologických vedách
1980 Cena SAV

e-mail: otilia.gasparikova@savba.sk

tvorba

Monografie:

2002 Fyziológia rastlín (spoluautorka)
1992 Physiology of plant rootsystem (spoluautorka)

Časopisecké publikácie: 45

Vedecká výchova: 2

Medzinárodné projekty: 3

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.