Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Elena Gramatová / technika

Elena Gramatová

RNDr. Elena Gramatová CSc.
informatička, Ústav informatiky SAV

* 21.06.1948 Bratislava
vzdelanie

1971 Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

od 2000 Ústav informatiky SAV (predsedníčka vedeckej rady)
1994 - 1996 Ústav informatiky SAV
1991 Ústav informatiky SAV

Najdôležitejšie výsledky:

V oblasti diagnostiky a testovanie číslicových obvodov a systémov, algoritmov generovania testov, poruchovej sumulácie modelov porúch a metód návrhu ľahko a samočinne testovateľných číslicových obvodov.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

EUROMICRO Association (od 1996 riaditeľka pre Slovensko)
IEEE - Computer Society, Test Technology Technical Council

Ocenenia:

Pamätná plaketa STU

e-mail: gramatova.ui@savba.sk

tvorba

Časopisecké publikácie: 9

Medzinárodné projekty: 7

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.