Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ladislav Hluchý / technika

Ladislav Hluchý

Ing. Ladislav Hluchý CSc.
elektrotechnik, Ústav informatiky SAV

* 16.07.1952 Nové Mesto nad Váhom
vzdelanie

1975 Elektrotechnická fakulta SVŠT Bratislava

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

od 1999 Ústav informatiky SAV (riaditeľ)
1992-1998 Ústav počítačových systémov SAV (riaditeľ)
Ústav technickej kybernetiky SAV (vedúci oddelenia)

Najdôležitejšie výsledky:

2001 Tri kapitoly v monografii Cunha C. J., Kascuk P., Winter C. S. : Parallel program development for cluster computing - Mapping and scheduling of parallel programs

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Európske združenie pre informatiku a matematiku (člen výkonnej rady)
IEEE Computer Society

e-mail: hluchy.ui@savba.sk

tvorba

Časopisecké publikácie a patenty: 26/2

Vedecká výchova: 2

Medzinárodné projekty: 9

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.