Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 František Simančík / technika

František Simančík

Ing. František Simančík CSc.
strojár, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

* 2.11.1962 Zlaté Moravce
vzdelanie

1993 Naturwissenschaftliche Fakultät TU Wien
1986 Strojnícka fakulta SVŠT Bratislava

Študijné pobyty:
1990-1993 Rakúsko
1985 Holandsko

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, od 1994 - zástupca riaditeľa

Najdôležitejšie výsledky:

Vyvinutie technológie pomeďovania kontinuálnych uhlíkových vlákien
Vyvinutie originálnej technológie speňovania hliníka

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Spoločnosť pre nové materiály a technológie Slovenska , člen výboru
Materials Research Society
Spoločnosť pre náuku o kovoch

Ocenenia:

2003 Pamätná plaketa SAV
1998 Technológ roka SR
1996 Cena SAV
1993 W. J. Müller-Preis TU - Wien

e-mail: ummssima@savba.sk

tvorba

Časopisecké publikácie a patenty: 22/12

Vedecká výchova: 6

Medzinárodné projekty: 10

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.