Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Nina Solovaya / prírodné vedy

Nina Solovaya

Nina Solovaya DrSc.
astronomička, Astronomický ústav SAV

* 20.01.1940 Kaluga, ZSSR
vzdelanie

1963 Oddelenie astronómie fyzikálnej fakulty Moskovskej Univerzity M. V. Lomonosova

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Astronomický ústav SAV Bratislava
Štátny astronomický ústav P. K. Štemberga Moskovskej Univerzity M. V. Lomonosova

Najdôležitejšie výsledky:

Vyriešenie obecného problému troch telies s porovnateľnými hmotnosťami a vzdialenou treťou zložkou.

Časopisecké publikácie: 48

Vedecká výchova: 1

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Medzinárodná astronomická únia
Európska astronomická spoločnosť
Eurázijská astronomická spoločnosť

Ocenenia:

1997 Medzinárodné ocenenie pomenovaním asteroidu 1981 QT menom Solovaya

e-mail: astrosol@savba.sk

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.