Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Pavol Šebo / technika

Pavol Šebo

RNDr. Pavol Šebo DrSc.
vedecký pracovník Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, materiálový výskum

* 25.04.1939 Dženice, okr. Levice
vzdelanie

1969 kandidát fyzikálno-matematických vied, Ústav fyziky pevných látek ČSAV Praha
1961 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Študijné pobyty:

1975 USA
1966 - 1967 Kanada

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV

Ocenenia:

1996 Zlatá čestná plaketa SAV A. Stodolu za zásluhy v technických vedách
1978 Cena SAV

e-mail: ummssebo@savba.sk

tvorba

Monografie:

1993 Vzaimodejstvie metalličeskich rasplavov s armirujuščimi napolniteľami (spoluautor)
1982 Konštrukčné materiály spevnené vláknami (spoluautor)

Časopisecké publikácie a patenty: 71 / 1

Medzinárodné projekty: 1

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.