Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Vladimír Štrbák / medicína

Vladimír Štrbák

MUDr Vladimír Štrbák DrSc.
endokrinológ, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

* 28.08.1943 Nimnica
vzdelanie

1966 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Študijné pobyty:
1983, 1986, 1990 - Španielsko
1977-1978 USA

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV od r. 1967, od r. 1990 - zástupca riaditeľa od r. 2003 riaditeľ
1991-1992 Rada vedcov SAV, predseda
1966-1967 Detské oddelenie nemocnice s poliklinikou Banská Štiavnica

Najdôležitejšie výsledky:

Výskyt a význam hormónov v mlieku.
Neuroendokrinná regulácia v ontogenéze a od roku 1993 regulácie bunkového objemu a jej významu v sekrécii hormónov.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská fyziologická spoločnosť (prezident)
Federation of European Physiological Society (člen výboru)
International Brain Research Organization

e-mail: vladimir.strba@savba.sk

tvorba

Monografia:

1985 The role of maternal milk in endocrine regulation of sucklings

Časopisecké publikácie: 95

Vedecká výchova: 4

Medzinárodné projekty: 3

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.