Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Emília Juhásová / technika

Emília Juhásová

prof. Ing. Emília Juhásová DrSc.
stavbárka, Ústav stavebníctva a architektúry SAV

* 24.08.1942 Liptovský Mikuláš
+ 26.7.2008 Bratislava
vzdelanie

1965 Stavebná fakulta SVŠT Bratislava

Študijné pobyty:
1996 Taliansko
1994 Japonsko
1991 India
1977 ZSSR

životopis

Najdôležitejšie výsledky:

2001 Zefektívnenie seizmického návrhu rámových konštrukcií s murovanými výplňami.
1996 Seizmická odozva a zodolňovanie starých murovaných budov s návrhom nových technológií opráv.
1992 Rôzne typy novovyvinutých seizmoizolačných systémov, návrh na ich výber a využívanie.
1983 V dynamike stavebných konštrukcií vypracovanie praktických postupov a odporúčaní na irešenie dynamickej odozvy pri všeobecnom zaťažení v priestore a čase.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Euorpean Association for Earthquake Engineering
Slovenská spoločnosť pre seizmické inžinierstvo (predsedníčka)

Ocenenia:

2002 Cena ÚNMS za normalizačnú činnosť

e-mail: juhasova@savba.sk

tvorba

Monografie:

1997 Norma STN 73 0036 Seizmického zaťaženia stavebných konštrukcií
1991 Seismic effects on structures
1990 Namáhanie betónových komínov a chladiacich veží pri dynamických účinkoch
1985 Pôsobenie seizmických pohybov na stavebné konštrukcie

Časopisecké publikácie a patenty: 230/3

Medzinárodné projekty: 7

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.