Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Eva Kolníková / spoločenské vedy

Eva Kolníková

PhDr. Eva Kolníková DrSc.
numizmatička, Arecheologický ústav SAV

* 20.04.1935 Klokočov
vzdelanie

1960 Filozofická fakulta UK Bratislava
Vysoká škola pedagogická

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

1978 - 1986 Archeologický ústav SAV (vedecká tajomníčka)
1973 - 1978 Arecheologický ústav SAV (vedúca oddelenia)

Najdôležitejšie výslekdky:

Prehľad a interpretácia keltského mincovníctva na územní Slovenska
Interpretácia významu nálezov rímskych mincí v rímsko-germánskych vzťahoch

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Národný numizmatický komitét SR

Ocenenia:

1995 Zlatá čestná plaketa SAV Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách SAV

Manžel: PhDr. Titus Kolník, DrSc. (1932) archeológ

e-mail: eva.kolnikova@savba.sk

tvorba

Monografie:

1994 Nálezy mincí na Slovensku IV. (editorka)
1991 Rímske mince na Slovensku 1980 Bratislavské keltské mince
1978 Keltské mince na Slovensku

Časopisecké publikácie: 250

Medzinárodné projekty: 2

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.