Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ján Kormanec / prírodné vedy

Ján Kormanec

RNDr. Ján Kormanec DrSc.
molekulárny biológ, Ústav molekulárnej biológie SAV, vedec roka 2004

* 19.12.1959 Žilina
vzdelanie

1984 Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Študijné pobyty:
1995 Nemecko
1988 Nemecko

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav molekulárnej biológie SAV (vedúci oddelenia génovej expresie)

Najdôležitejšie výsledky:

Identifikácie a a charakterizácia sigma faktorov RNA polymerázy dôležitých v regulácii diferenciálcie streptomycét.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu (člen výboru)

Ocenenia:

2004 Vedec roka
1996 Cena SAV

e-mail: umbijkor@savba.sk

tvorba

Monografia:

2001 Analyzing the developmental expression of sigma factors with S1-nuclease mapping

Časopisecké publikácie: 53

Vedecká výchova: 3

Medzinárodné projekty: 2

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.