Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ľubomír Lichner / prírodné vedy

Ľubomír Lichner

Ing. Ľubomír Lichner CSc.
hydrológ, Ústav hydrológie SAV

* 27.03.1949 Handlová
vzdelanie

1973 - Elektrotechnická fakulta SVŠT Bratislava

Študijné pobyty:

2004 Španielsko
1998 Holandsko
1988 Nemecko
1973 Poľsko

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

od 1992 Ústav hydrológie SAV Bratislava 1999-2002 predseda Vedeckej rady 2001-2002 člen Rady vedcov SAV od jún 2004 vedecký tajomník
1985 - 1992 Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum Žilina
1984 - 1985 Československý metrologický ústav Bratislava
1973 - 1984 Stavebná fakulta SVŠT Bratislava

Najdôležitejšie výsledky:

2002 Rádioindikátorová metóda merania podielu kadmia absorbovaného na pôdne častice pohyblivé v pôdnych makropóroch
1997 Rádioindikátorová motóda merania obtokového podielu v pôde
1990 Rádioindikátorová metóda merania pohybu vody v pôde

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

International Association of Hydrological Sciences
Asociácia hydrológov Slovenska

Ocenenia:

1989 Prémia Slovenského literárneho fondu

e-mail: lichner@uh.savba.sk

tvorba

Monografie:

2001 Indikátorové metódy v hydropedológii a hydrológii povodí (spoluautor)
1996 Metrológia vlhkosti tuhých látok (spoluautor)
1994 Prenos rozpustených látok v pôde (spoluautor)

Časopisecké publikácie a patenty: 40 / 1

Vedecká výchova: 1

Medzinárodné projekty: 4

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.