Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Vladimír Kováčik / technika / prírodné vedy

Vladimír Kováčik

Ing. Vladimír Kováčik DrSc.
chemik, Chemický ústav SAV

* 28.01.1938 Turzovka
vzdelanie

1962 Chemicko-technologická fakulta SVŠT Bratislava

Študijné pobyty:
1995 Holandsko
1992 Holandsko
1991 Spojené štáty americké
1970-1971 NSR
1967 ZSSR

životopis

Najdôležitejšie výsledky:

Hmotnostne spektrometrická fragmentácia derivátov urónových kyselín a lignínu.
Sekvencia monosacharidových jednotiek v oligo- a polysacharidoch, rozvoj metodík štrukturálnej analýzy.
Príspevky k stanoveniu biologicky dôležitých látok.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

American Society for Mass Spectormetry
Arbeitsgemeinschaft Massenspektrometrie Deutschland
European Society for Mass Spectrometry
International Mass Spectrometry Society
Slovenská spektrometrická spoločnosť

e-mail: chemvkov@savba.sk

tvorba

Časopisecké publikácie: 130

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.