Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Juraj Lapin / technika

Juraj Lapin

Ing. Juraj Lapin CSc.
strojár, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

* 9.02.1960 Lučenec
vzdelanie

1984 Strojnícka fakulta SVŠT Bratislava

Študijné pobyty:
1992-1994, 1998 Belgicko

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Najdôležitejšie výsledky:

Návrh modelu creepu kompozitných materiálov spevnených kontinuálnymi húževnatými vláknami.
Návrh metódy recyklovania kompozitných materiálov s hliníkovou matricou.
Vývoj a charakterizovanie vlastností vlastností intermetalických zliatin pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

The Minerals, Metals and Materials Society
Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pre SAV

e-mail: ummslapi@savba.sk

tvorba

Časopisecké publikácie a patenty: 46 / 1

SCI ohlasy na publikované práce: 70

Vedúci medzinárodných projektov: 4

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.