Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Jozef Schmidt / odbory

Jozef Schmidt

Mgr. Jozef Schmidt
viceprezident KOZ SR pre výrobné OZ, predseda Odborové združenie železničiarov

* 19.02.1958 Jaslovské Bohunice
vzdelanie

Vysoká škola UK Bratislava odbor sociálna práca

životopis

Doterajší výkon povolaní:

výpravca vlakov

Odborárska činnosť:

podpredseda ZO ROH, predseda ZO OZŽ pri železničnej stanici Leopoldov, tajomník pre prevádzku Generálna rada OZŽ, predseda OZŽ, člen Predstavenstva KOZ SR, prezident Asociácia OZ dopravy, pôšt a telekomunikácií OZ PBGN, SOZE, SOZ sklárskeho priem., OZŽ, OZ prac. peňažníctva a poisťovníctva, SOZ PT OZ CHÉMIA SR, ZOJES, NOZ VCD, OZ METALURG

Rodinný stav: ženatý


zdroj

Konfederácia odborov Slovenska

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.