Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 František Olejník / technika / funkcionári vedy a vzdelania

František Olejník

doc. RNDr. František Olejník PhD.
dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

zdroj

TU - Košice

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.