Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Štefan Barcík / technika / funkcionári vedy a vzdelania

doc. Ing. Štefan Barcík PhD.
bývalý dekan Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.