Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Karol Kočík / prírodné vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Karol Kočík

Doc. Ing. Karol Kočík PhD.
dekan Fakulty ekológie a enviromentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene

* 13.07.1968 Zvolen
vzdelanie

1982 - 1986 SPTŠ Zvolen
1986 - 1991 Agronomická fakulta, VŠP Nitra, fytotechnik
1991 - 1995 AF VŠP Nitra, vedecká ašpiratúra, intoxikácia poľnohospodárskych ekosystémov rizikovými prvkami
2000 habilitácia - docent enviromentalistiky, FEE TU Zvolen

životopis

Prierez kariéry:

1991 - 1992 AF VŠP Nitra, Katedra životného prostredia a zoológia, interný ašpirant
od roku 1992 FEE TU Zvolen
od roku 2000 FEE TU Banská Štiavnica, odborný asistent, docent
od roku 2002 vedúci katedry, predseda akademického senátu fakulty
od roku 2002 prodekan pre pedagogickú činnosť
v súčasnosti dekan FEE TU Zvolen

Členstvo v organizáciách a spoločnostiach:

- Rada vysokých škôl SR
- Vedecká rada FEE TU
- Vedecké rady SAV
- Spolok fujaristov, zakladajúci člen
- Programová rada Folklórnych slávnosti pod Poľanou v Detve

tvorba

- autor 1 publikácie
- spoluautor 3 monografických prác
- 32 pôvodných vedeckých prác
- viac ako 50 referátov a koreferátov v zborníkoch z vedeckých konferencií
- viac ako 40 vedecko-populárnych článkov v časopiscoh
- viac ako 50 domácich a zahraničných citácií


záujmy

ľudové umenie, turistika, literatúra, vážna hudba, poézia

zdroj

Technická univerzita - Zvolen; F. Janícek: Who is who v Slovenskej republike, 2003, s. 248

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.