Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ondrej Nemčok / technika / funkcionári vedy a vzdelania

doc. Ing. Ondrej Nemčok PhD.
dekan Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity v Trenčíne

zdroj

Trenčianska univerzita

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.