Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Bohumil Bátora / technika / funkcionári vedy a vzdelania

prof. Ing. Bohumil Bátora CSc.
dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity v Trenčíne


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.