Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Vladimír Kročko / technika / funkcionári vedy a vzdelania

Vladimír Kročko

Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Kročko CSc.
prodekan TF SPU v Nitre

zdroj

www.mf.uniag.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.