Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ladislav Burlas / funkcionári vedy a vzdelania

Ladislav Burlas

prof. PhDr. Ladislav Burlas DrSc.
bývalý dekan Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

* 3.04.1927 Trnava
vzdelanie

1993 profesor
1985 doktor vied
1966 na AMU v Prahe sa habilitoval na docenta hudobnej teórie
1960 kandidát vied
1951 - 1955 štúdium kompozície na VŠMU u A. Moyzesa
1946 - 1951 štúdium filozofie, histórie a hudobnej vedy na FF UK v Bratislave, súčasne štúdium kompozície na Štátnom konzervatóriu v Bratislave u A. Moyzesa
1938 - 1946 Gymnázium v Trnave
základné hudobné vzdelanie získal u Mikuláša Schneidra Trnavského

životopis

Priebeh zamestnaní:

od roku 2001 je dekanom FMU AU
od roku 1997 pôsobí ako interný pedagóg na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
od roku 1990 prednáša na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
1960 - 1988 SAV v Bratislave (najskôr ako riaditeľ Ústavu hudobnej vedy, od roku 1974 vedúci pracovník Sekcie hudobnej vedy Umenovedného ústavu)
1951 - 1954 hudobný historik v SAV Bratislava
od roku 1951 pôsobí takmer nepretržite ako vysokoškolský pedagóg na Vysokej škole pedagogickej, Filozofickej fakulte UK, na pedagogických fakultách a na VŠMU v Bratislave

V roku 2007 bol profesor Burlas ocenený Pribinovým krížom II. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.

tvorba

Výber z diel:

Orchestrálne:

1983 Koncert pre organ a orchester, 26´
1968 Planctus, pre sláčikový orchester, 13´, EdS, HF

Vokálno – symfonické:

1958 Svadobné spevy z Horehronia , pre miešaný zbor a orchester, 12´

Komorné:

1977 3. sláčikové kvarteto, 11´, HF

Zbory:

1964 Metamorfózy krás , pre miešaný zbor a husle sólo, 11´, HF

Publikácie:

1997 Teória hudobnej pedagogiky
1983 Slovenská hudobná moderna . Obzor
1962 Formy a druhy hudobného umenia , EdS

Nahrávky na CD:

Koncert pre organ a orchester OPUS 912 586
Planctus , pre sláčikový orchester DDD SF 0005 2131
Hudba pre husle a orchester OPUS 912 574


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.