Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Borislav Majtán / odbory

Borislav Majtán
predseda OZ prac. drevospracujúceho priem., lesného a vodného hospodárstva na Slovensku

zdroj

Konfederácia odborov Slovenska

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.