Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Marcela Gatciová / odbory

Ing. Marcela Gatciová
predsedkyňa SOZ verejnej správy

zdroj

Konfederácia odborov Slovenska

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.