Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Andrej Kučinský / odbory

Andrej Kučinský

Andrej Kučinský
predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb

* 2.10.1949 Prešov
vzdelanie

Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ), Prešov

životopis

Andrej Kučinský pochádza z Prešova. Po skončení vysokoškolského štúdia na Univerzite P. J. Šafárika Prešove, začal učiť na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Košiciach, kde pôsobil 3 roky. Do roku 1995 bol pedagógom na Strednej zdravotníckej škole.
V roku 2006 bol zvolený za podpredsedu Slovenského odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti a v nasledujúcom volebnom období bol zvolený za predsedu zväzu.
Andrej Kučinský je ženatý, má dve deti.

zdroj

Konfederácia odborov Slovenska

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.