Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Alexander Mézeš / regióny

Alexander Mézeš

Ing. Alexander Mézeš
bývalý primátor mesta Galanta

* 8.11.1948 Matúškovo (okres Galanta)
vzdelanie

1983 Vysoká škola ekonomická, Bratislava

životopis

Profesijná kariéra:
1972 – 1983 Jednota SD Galanta, vedúci hotela
1983 – 1986 MEDOS Galanta, riaditeľ
1986 – 1990 Mestský národný výbor, predseda
1990 – 2002 Staveco Galanta, a.s., riaditeľ
od roku 2003 Mesto Galanta, primátor

Členstvo v organizáciach:
Klub primátorov miest Slovenska
Združenie miest a obcí Galantsko-šalianskeho regiónu (ZMO GA-SA)

záujmy

šport, záhrada, dobrá kniha, film

zdroj

www.galanta.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.