Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Anna Nemčíková / regióny

Anna Nemčíková

Anna Nemčíková
primátorka mesta Gelnica

vzdelanie

2002 VOV Prešov
1972-1976 KSZŠ - Košice

životopis

2003 primátorka mesta Gelnica
1998-2003 NsP Gelnica
1997-1998 OR PZ Gelnica
1976-1997 NsP Gelnica

zdroj

www.gelnica.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.