Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ján Rubis / regióny

Ján Rubis

Ján Rubis
primátor mesta Giraltovce

* 4.04.1961 Železník (okres Svidník)
vzdelanie

1976 - 1980 Gymnázium Giraltovce
1987 - 1989 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomika nevýrobnej sféry
2004 - doteraz Prešovská univerzita v Prešove, Politológia

Jayzkové znalosti:

ruský - aktívne
anglický - pasívne

životopis

Pracovné skúsenosti:

1999 - doteraz Mesto Giraltovce, primátor mesta
1996 - 1998 Okresný úrad Svidník, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
1991 - 1996 Obvodný úrad miestnej štátnej správy Giraltovce, odbor civilnej ochrany
1984 - 1990 MsNV Mičakovce, tajomník

zdroj

www.giraltovce.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.