Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Vladimír Kostilník / regióny

Vladimír Kostilník

MUDr. Vladimír Kostilník
bývalý primátor mesta Humenné

vzdelanie

V roku 1974 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.

životopis

Úspešne absolvoval tri atestácie; dve atestácie odborné z vnútorného lekárstva a jednu atestáciu z organizácie zdravotníctva. V roku 1978 bol menovaný za vedúceho odboru zdravotníctva na Okresnom národnom výbore vo Svidníku, kde pôsobil do roku 1987. V tom istom roku vyhral konkurz na miesto primára interného oddelenia v Nemocnici s poliklinikou v Snine. V roku 1988 bol menovaný do funkcie riaditeľa Okresného ústavu národného zdravia v Humennom.
V rokoch 1994 - 1998 bol poslancom Mestského zastupiteľstva a členom Mestskej rady v Humennom.
V roku 1998 bol zvolený za primátora mesta Humenné. Bol členom rady Združenia miest a obcí Slovenska, člen komory pri sekcii zahraničných vzťahov a integrácie do EÚ v rámci ZMOS a podpredsedom Regionálneho združenia miest a obcí v Humennom.
Aktívne ovláda anglický a ruský jazyk.

záujmy

Rád cestuje, vo voľných chvíľach číta krásnu literatúru.

zdroj

www.humenne.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.