Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Mikuláš Dzurinda / vláda / politické strany

Mikuláš Dzurinda

Ing. Mikuláš Dzurinda CSc.
bývalý minister zahraničných vecí, bývalý predseda vlády Slovenskej republiky v rokoch 1998 - 2006, zakladajúci člen a predseda SDKÚ-DS

* 4.02.1955 Spišský Štvrtok
vzdelanie

1988 ukončil vedeckú ašpirantúru a získal titul kandidáta vied
1979 je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline

životopis

po voľbách v roku 2002 sa po druhýkrát stal premiérom Slovenskej republiky

Priebeh zamestnaní:

2010 - 2012 minister zahraničných vecí Slovenskej republiky
október 1998 - júl 2006 predseda Vlády SR
1994-1998 poslanec NR SR
marec - október 1994 minister dopravy, pôšt a verejných prác SR
marec - október 1992 poslancec Slovenskej národnej rady, člen výboru pre rozpočet a financie
1991 námestník ministra dopravy a pôšt SR
1990 zakladajúci člen Kresťansko-demokratického hnutia (KDH), vstup do politiky
1988-1990 riaditeľ pre informačné technológie na oblastnom riaditeľstve Československých štátnych dráh v Bratislave
1979-1988 ekonomický analytik vo Výskumnom ústave dopravnom v Žiline

Prednášal na amerických a európskych univerzitách, i na odborných a verejných fórach.

Je ženatý, má dve dcéry. Hovorí anglicky a francúzsky.

zdroj

Úrad vlády SR

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.