Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Branislav Tréger / regióny

Mgr. Branislav Tréger PhD.
primátor mesta Liptovský Hrádok

zdroj

www.lhsity.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.