Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Stanislav Bernát / regióny

Stanislav Bernát

Ing. Stanislav Bernát
bývalý primátor mesta Martin

* 26.07.1949 Martin
vzdelanie

1967 - 1973 Vysoká škola dopravná v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy, odbor stavebná údržba a rekonštrukcia tratí, mostov a tunelov
1964 - 1967 Stredná všeobecno - vzdelávacia škola vo Vrútkach

životopis

Zamestnanie a funkcie:

od 27. 3. 2001 - 2003 - 3. viceprezident Únie miest Slovenska
1994 - 2006 primátor mesta Martin
1979 - 1994 Divadlo SNP Martin, od investičného referenta po technického námestníka
1974 - 1979 ZŤS Martin, odbor investičnej výstavby, referent investičnej výstavby
1973 - 1974 Chemicelulóza Žilina, geodet prestavby podniku na investičnom oddelení

Je ženatý a má 3 deti.


tvorba

články v denníkoch

záujmy

šport, divadlo

zdroj

www.martin.sk, www.bernat.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.