Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Daniel Marhevka / regióny

Daniel Marhevka

Ing. Daniel Marhevka
primátor mesta Podolínec

zdroj

www.podolinec.eu

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.