Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ján Hartel / regióny

Ján Hartel

Ing. Ján Hartel
primátor mesta Kysucké Nové Mesto

* 13.07.1952 Žilina
vzdelanie

1967 - 1971 SPŠS Kysucké Nové Mesto
1971 - 1976 Vysoká škola dopravná, Žilina

- ovláda anglický jazyk

životopis

Priebeh zamestnaní:

1976 nástup do ZVL k.p. Kysucké Nové Mesto, referent Útvaru technicko- organizačného rozvoja (TOR)
1976 - 1977 základná vojenská služba
1977 - 1977 projektant TOR
1977 - 1985 samostatný projektant TOR
1985 - 1990 vedúci projektant TOR
1990 - 1998 uvoľnený na funkciu zástupcu primátora mesta Kysucké Nové Mesto
1999 - 2003 vedúci Odboru živnostenského podnikania OÚ Kysucké Nové Mesto
2004 - 2006 KÚ Žilina, pracovník odboru živnostenského podnikania, pracovisko Kysucké Nové Mesto
od roku 2007 - primátor Kysuckého Nového Mesta

Ján Hartel je ženatý.

záujmy

cestovanie, domáca videotvorba, šport

zdroj

www.kysuckenovemesto.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.