Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Jozef Harabin / regióny

Jozef Harabin

Ing. Jozef Harabin
primátor mesta Spišská Stará Ves

* 2.05.1957
vzdelanie

1982 ukončené vysokoškolské štúdium

životopis

Priebeh doterajšej odbornej praxe:

1988 - 1990 - tajomník Mestského národného výboru v Spišskej Starej Vsi
1991 - 1996 - prednosta Obvodného úradu v Spišskej Starej Vsi
1996 - 1998 - vedúci pracoviska Okresného úradu v Spišskej Starej Vsi
1999 - 2003 - zástupca prednostu Okresného úradu v Kežmarku
2004 - 2006 - riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny na ÚPSVaR v Kežmarku

záujmy

poľovnícstvo, rekr. šport, turistika

zdroj

www.spisskastaraves.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.