Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ivan Borovský / regióny

Ivan Borovský

PaedDr. Ivan Borovský

* 1948
motto

Vedieť, môcť a chcieť.

vzdelanie

Po skončení SVŠ študoval na PdF UK Trnava aprobáciu matematika – fyzika, neskôr Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave.

životopis

Svoju učiteľskú dráhu začal na I. ZDŠ vo Vrbovom v roku 1971. Od roku 1974 pracoval na SOU odevnom vo Vrbovom vo funkcii zástupcu riaditeľa SOU pre teoretické vyučovanie.

V roku 1979 ukončil Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave a v roku 1983 vykonal štátnu rigoróznu skúšku na katedre matematiky PF Nitra. Od 15. marca 1998 bol primátorom mesta Vrbové. Je ženatý, otec dvoch dospelých synov podnikajúcich po skončení VŠ v oblasti výpočtovej techniky.

zdroj

www.vrbove.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.